Header Ads

Header ADS

กองทัพบก จัดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภัคดีแด่องค์ราชัน"

กองทัพบกจัดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและทำความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ ( 8 กันยายน 2560) พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดินและมอบรางวัล การประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และพูดสุนทรพจน์ ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ณ หน้าลานสแควร์ บี และ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบกเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและมุ่งทำความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า "กองทัพบก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และสุนทรพจน์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ซึ่งได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทวันนี้ พร้อมยังได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของโครงการฯ ที่ผ่านมา"

ภายในงาน "นิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน" ได้จัดแสดงผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ภาพวาด และพูดสุนทรพจน์ รวมกว่า 400 ผลงาน ซึ่งมาจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศที่ส่งเข้ามาประกวดจากจำนวนหนังสั้น 234 เรื่อง ภาพวาด 1,862 ชิ้น และพูดสุนทรพจน์ 483 เรื่อง

นอกจากนั้นยังได้รวบรวมกิจกรรมของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินที่ผ่านมาจัดแสดง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติ และสร้างเครือข่ายให้เกิดความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ และการแสดงบทเพลงและมินิคอนเสิร์ตแสดงถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ

ทั้งนี้ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เริ่มครั้งแรกในปี 2555 โดย กองทัพบกได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐชน ร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เกิดตุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุมผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุดจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของตน บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมอันดีงาม และตระหนักในความเป็นคนไทยภายใต้แนวคิด "การทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย" ซึ่งมีผู้สนใจมากมาย และทำให้เกิดกระแสแห่งการใส่ใจในความคิดที่ถูกต้องในกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ จนได้มีการถ่ายทอดแนวคิดแห่งการทำดีออกมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 จัดขึ้นในปี 2556 ภายใต้แนวคิด "เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" โดยนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิด และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 3 ในปี 2557 ได้ใช้แนวคิด "ขอบคุณประเทศไทย" เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่าได้ร่วมแสดงความขอบคุณและกตัญญูต่อแผ่นดิน และให้คำมั่นที่จะร่วมกันทดแทนคุณแผ่นดิน

สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4 ในปี 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี" เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน และโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย" โดยใช้การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพวาด และการประกวดความเรียง ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้ที่ www.thailandwakeup.com หรือ facebook: thailandwakeup

Powered by Blogger.