Header Ads

Header ADS

สานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผนึกความเชี่ยวชาญทุกสาขา ผสานพลังศรัทธาช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง


สานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สู่สานศรัทธา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผนึกความเชี่ยวชาญทุกสาขา ผสานพลังศรัทธาช่วยคนไทยพ้นภัยจากโรคมะเร็ง จัดโครงการ "สานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง" ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เผยสถิติมะเร็งคร่าชีวิตคนไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ "สานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง" นำเสนอประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งจากพระปณิธานสู่ศรัทธาของประชาชน ในการเป็นโรงพยาบาลด้านการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนทุกระดับ ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนถึงการขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค และการจัดสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีศิลปินดาราร่วมเป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส เมื่อวันนี้ (6 กันยายน 2560) ณ ลาน VDO wall ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า "การจัดโครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการดำเนินงานของตามพระปณิธานขององค์ประธานก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่สามารถช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดควบคู่กับการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมการป้องกันมะเร็งให้กับประชาชน"

"ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บนถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ ได้เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาและทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลางจนถึงคนที่ยากไรให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน โดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการ "ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ" โรงพยาบาลส่วนต่อขยายขนาด 30 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แก่ประชาชนในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยเป็นอาคารที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและมีศูนย์แพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์เต้านม ศูนย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ศูนย์รังสีวินิจฉัย เป็นต้น นอกจากนี้จะเริ่มดำเนินการโครงการจัดสร้าง "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ปลายปีนี้ โดยศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบครัน และเป็นอาคารการเรียนการสอนและวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

"ปัจจุบันมะเร็งถือเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 การจัดทำโครงการในวันนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงภัยของโรคมะเร็ง พร้อม ๆ กับการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งให้กับประชาชนเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง และสุขภาพใจที่ดีสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย ซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยในโครงการได้มีการจัดทำคลิปเรื่องเล่าจากผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4 เรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนมีแรงสู้ และสามารถอยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ศาสตราจารย ์นายแพทย์นิธิ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้านนางมาริษาสมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ และโครงการตามพระดำริ ได้กล่าวถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ว่า "การจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพราะมีพระประสงค์อยากให้คนไข้ระดับกลางและระดับล่างได้รับการบริการจากการรักษาที่ดีและทันสมัย โดยเฉพาะด้านจิตใจ พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทรงเป็นแบบอย่างการช่วยเหลือคน ทรงไม่ถือพระองค์กับคนไข้เลย ทรงอดทน มีขัตติยมานะ ทรงปลูกฝังแพทย์และพยาบาล โดยสอนให้ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ เหมือนเป็นญาติพี่น้อง เพราะคนไข้ต้องการกำลังใจ โดยเฉพาะคนไข้มะเร็งเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา นอกจากนี้ การให้บริการและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาสำหรับประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะประชาชนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ก็เป็นภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เราให้การดูแลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสจากหน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. แต่ละครั้งจะทรงมีพระวินิจฉัยโปรดเกล้าฯ รับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ในถิ่นทุรกันดารและขาดทุนทรัพย์เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ตลอดจนถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาได้ตามแผนการรักษา รวมทั้งการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน เช่น โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ที่เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็ง อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริบาลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสรักษาหายได้" นางมาริสา กล่าว

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ "สานต่อที่พ่อให้ทำ" บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากพระปณิธานสู่ศรัทธาของประชาชนในการเป็นโรงพยาบาลด้านการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนทุกระดับให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และแสดงเรื่องราวของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาตัวในโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมบริการกิจกรรมตรวจเช็คประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนาการ และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งตับ จากทีมแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยผ่านการใช้ชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งมาร่วมแชร์ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพิชิตโรคมะเร็ง จนกลับมามึพลังกายและพลังไจที่ล้นเหลือเช่นเดิม

โครงการ "สานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง" ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม และการจัดทำกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส พร้อมศิลปินนักแสดงที่ร่วมสนับสนุนโครงการ นำโดย แพนเค้ก เขมนิจ, ปอ-แม๊กซ์-พลอยใส จากทรู เอเอฟ, เฟิร์สเ อกพงศ์, บัว นลินทิพย์,ดรีม ณฐนพ และ ไหยหยา วรินทร์ลดา ที่มาร่วมส่งพลังใจปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อ ตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ดวงใจ สานต่อที่พ่อให้ทำ ชุด "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" สืบสานพระปณิธานศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ชุดละ 160 บาท ในชุดมีแสตมป์ทั้งหมด 6 ดวง ประกอบด้วยตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และภาพตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลจุฬาภรราช ภาพชุดอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ยังมีบูธิจกรรมจากโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการถักร้อย-สร้อยรัก ดร.น้ําจิต ดร.น้ำใจ และบูธสนับสนุนโครงการ จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง เรื่องเล่าจากผู้ป่วยมะเร็ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยมะเร็ง ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสได้ทางเว็บไซด์ http://สานต่อที่พ่อให้ทำ.chulabhornhospital.com โดยช่องทางการร่วมบริจาคสมทบทุนตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมเป็นหนึ่งพลังในการต่อลมหายใจช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407-985846-8 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 229-4152-588 ผู้ที่โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารและประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถจัดส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ prmkt.chulabhornhospital@gmail.com หรือกด *948*9060*100# โทรออก ผ่านมือถือเครือข่ายทรูมูฟเอช สำหรับการบริจาค 100 บาท และร่วมบริจาคสั่งซื้อ ตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด 100 ดวงใจ สานต่อที่พ่อให้ทำ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ได้ที่เว็บไซด์ของโครงการ หรือที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 02-576-6833-6 ในวันและเวลาราชการ

Powered by Blogger.