Header Ads

Header ADS

สตรีไทยมีเฮ มิสซิส ยูนิเวิร์ส 2016 จัดตั้งพรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย โอกาสทัดเทียมบุรุษ


วันนี้ (29 มีนาคม) ดร.กันธิชา ฉิมศิริ มิสซิส ยูนิเวิร์ส 2016 พร้อมด้วย นายจิระเดช พรหมสุทธิ์ แกนนำคนสำคัญ และ คณะผู้ก่อตั้งรวม 18 คน ได้เข้ายื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย ต่อ กกต. ประกาศพร้อมเป็นหัวหน้าพรรค เสนอทางเลือกใหม่ ห่างไกลการเมืองแบบเดิม ๆ ชูสมาร์ทพีเพิ่ล (Smart Peple) เพิ่มโอกาสสตรีไทย

ดร.กันธิชา เปิดเผยว่า อันดับแรกที่พรรคจะทำคือ การส่งเสริม สนับสนุน ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็น Smart Peple เพราะคนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง เมื่อคนมีการศึกษาดี ก็จะมีรายได้ดีตามมา ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คนในสังคมก็จะมีความสุข

พรรคจะให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีโอกาสในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน พัฒนาประเทศ อย่างเท่าเทียมกับบุรุษเพศ

ด้าน นายจิระเดช พรมสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการอดีตองคมนตรี แกนนำคนสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ เปิดเผยว่า ทางเรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ขอเพียงผ่านการปลดล็อค ให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เท่านั้น อาทิ การประกาศนโยบายของพรรคเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ การจัดตั้งสาขาพรรคฯในภูมิภาค เป็นต้น

"ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอฝาก พรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย ไว้กับประชาชนชาวไทย และขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสนใจการเมือง และมีความตั้งใจที่จะเห็นประเทศไทยพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มาร่วมสนับสนุน สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย กันเยอะ ๆ ค่ะ" ดร. กันธิชา กล่าวทิ้งท้าย

No comments

Powered by Blogger.