Header Ads

Header ADS

พ.ร.บ.อีอีซี ผ่าน กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมหาเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมศักยภาพ ด้านผู้จัดงานโพรแพืค เอเชีย 2018 ชูแนวคิด "นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติยุคใหม่" ร่วม 45 ประเทศ ยกทัพ 5,000 เครื่องโชว์ มั่นใจมูลค่าการเจรจาธุรกิจแตะ 32,000 ล้านบาท


แนวโน้มความเชื่อมั่นด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น หลัง พ.ร.บ.อีอีซี มีผลบังคับใช้ ส่งผลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เสริมศักยภาพ ด้านผู้จัดงาน โพรแพืค เอเชีย2018 มั่นใจการจัดงานปีนี้ผู้เข้าชมงานทะลุ 50,000 คน พร้อมชูแนวคิด "นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่" โดยร่วมมือกับผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก ยกทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรล่าสุด 5,000 เครื่องโชว์ มั่นใจปีนี้มูลค่าการเจรจาธุรกิจในงานพุ่งแตะ 32,000 ล้านบาท

มร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทยปีนี้ว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น และปัจจัยภายในของไทยทั้งด้านการขยายตัวของ GDP ซึ่งไตรมาสแรกโตถึง 4.8% หรือความชัดเจนของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หรือ พ.ร.บ.อีอีซี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและเสริมศักยภาพการผลิตด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดและกำลังซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยดังกล่าวทำให้การจัดงานโพรแพืค เอเชีย 2018 (ProPak Asia 2018) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานมากขึ้น โดยการจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)" เนื่องจากวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิมอีกครั้ง โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมในการทำงาน อาทิ นวัตกรรมหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านระบบ Network และเครือข่าย Internet หรือ IOT ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร หุ่นยนต์ และมนุษย์ ระบบจำลองการผลิตภายในโรงงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความรวดเร็วในการทำงาน ช่วยลดต้นทุน และปลอดภัยในการทำงานร่วมกับมนุษย์

ซึ่งในการจัดงานฯ มีการจัดกิจกรรมสัมมนาและการประชุมเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มแห่งอนาคตจากองค์กรนานาชาติมากมาย อาทิ การประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล (Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference: Active & Intelligent Packaging Technology for Smart Printing and Packaging for the Digital Age) การอบรมของสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียในหัวข้อ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในการลดขยะจากอาหาร (Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The role of Packaging in Minimizing Food Waste) การประชุมอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์บนความยั่งยืน การจัดการขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Food Industry Asia (FIA) Conference: Sustainable Packaging Packing: Tackling Plastic Waste in Southeast Asia) ฯลฯ

นอกจากนั้น งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ยังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก และมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดร่วมจัดแสดงกว่า 5,000 เครื่องจักร พร้อม 18 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศผู้ผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 13 ประเทศ ทั้งออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ทำให้การจัดงานฯ จำเป็นต้องการมีการขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตร.ม. ครอบคลุมเก้าฮอลล์ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ส่วนโซนจัดแสดงงานนั้นแบ่งเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia (เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม) PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม) Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย) MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป) Coding, Marketing&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้า การพิมพ์ข้อความและฉลาก) Coldchain, Logistics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็ง โลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTechAsia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

ยิ่งไปกว่านั้นงานฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2017 ฯลฯ ทำให้คาดว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 50,000 คน มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจในงานพุ่งแตะ 32,000 ล้านบาท

ซึ่งในการจัดงานฯ มีการจัดกิจกรรมสัมมนาและการประชุมเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มแห่งอนาคตจากองค์กรนานาชาติมากมาย อาทิ การประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล (Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference: Active & Intelligent Packaging Technology for Smart Printing and Packaging for the Digital Age) การอบรมของสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียในหัวข้อ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในการลดขยะจากอาหาร (Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The role of Packaging in Minimizing Food Waste) การประชุมอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์บนความยั่งยืน การจัดการขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Food Industry Asia (FIA) Conference: Sustainable Packaging Packing: Tackling Plastic Waste in Southeast Asia) ฯลฯ

นอกจากนั้น งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ยังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก และมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดร่วมจัดแสดงกว่า 5,000 เครื่องจักร พร้อม 18 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศผู้ผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 13 ประเทศ ทั้งออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ทำให้การจัดงานฯ จำเป็นต้องการมีการขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตร.ม. ครอบคลุมเก้าฮอลล์ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ส่วนโซนจัดแสดงงานนั้นแบ่งเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia (เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม) PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม) Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย) MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป) Coding, Marketing&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้า การพิมพ์ข้อความและฉลาก) Coldchain, Logistics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็ง โลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTechAsia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

ยิ่งไปกว่านั้นงานฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2017 ฯลฯ ทำให้คาดว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 50,000 คน มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจในงานพุ่งแตะ 32,000 ล้านบาท

ด้าน นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ว่า งานโพรแพ็ค เอเชียนับเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่และสำคัญที่สุดงานหนึ่งของไทย เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้เข้าร่วมชมงานที่จะได้พบกับผู้จัดแสดงงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่พร้อมกันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดมาร่วมจัดแสดง นอกจากนั้น งานโพรแพ็ค เอเชีย ยังเป็นงานที่ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเอสเอ็มอี มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.propakasia.com Facebook: https://www.facebook.com/ProPakAsia หรือโทร: 02 036 0500 ต่อ 728 Email: wantita.p@ubm.com

No comments

Powered by Blogger.