Header Ads

Header ADS

เปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน


[อุบลราชธานี] สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้านประกอบ ไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง

เส้นทางแรกจัดการเปิดตัวโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ฝายลำโดมใหญ่ ชุมชนบ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. ทั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วม เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียงจำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านดงสว่าง ตำบลโนนสวรรค์ ชุมชนบ้านป่าก้าว หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านป่าก้าวหมู่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ และชุมชนบ้านแก้งค้อ ตำบลพรสวรรค์ โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตตวิถี เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น พร้อมกิจกรรมบันเทิง มินิคอนเสิร์ต ก้อง ห้วยไร่ และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045 344 628No comments

Powered by Blogger.