Header Ads

Header ADS

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือกับ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ นำกาแฟดอยตุงขึ้นให้บริการทุกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ที่มาของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ในครั้งนี้ เกิดจากการแนะนำผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟชาวญี่ปุ่น โยชิอากิ คาวาชิม่า ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มิ คาเฟโตะ ทั้งสององค์กรจึงได้ร่วมหารือเรื่องการนำกาแฟดอยตุงขึ้นให้บริการบนสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินชั้นนำระดับโลกที่เน้นเรื่องการบริการ โดยเฉพาะการสรรหาเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่มีรสชาติเป็นเลิศมามอบให้แก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน การที่กาแฟดอยตุงได้รับคัดเลือกมาให้บริการบนเที่ยวบินกรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น นั้น ถือว่าสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ให้การยอมรับในคุณภาพของกาแฟดอยตุง ซึ่งผมถือว่าเป็นก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก้าวหนึ่งของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ"

มร.โมริโมโตะ ฮิโดชิ Regional Manager Thailand, Indochina and South Asia Subcontinent ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "กาแฟดอยตุงนั้น นอกจากจะมีคุณภาพที่ดีมากแล้ว ยังมีส่วนในการรักษาธรรมชาติและส่งเสริมสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอีกด้วย ซึ่งสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ นั้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่อง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ซึ่งการเลือกกาแฟดอยตุงมาให้บริการในทุกเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น นั้น ถือเป็นการแสดงจุดยืนของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ สำหรับการสนุนในเรื่องนี้อีกด้วย

จากการจับมือในครั้งนี้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยการนำผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพจากสองของชาวบ้านบนดอยตุงสู่การให้บริการระดับสากล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โทร. 0 2252 7114 #332 หรือ ติดตามรายละเอียดจากแฟนเพจมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.facebook.com/MaeFahLuangFoundation และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ โทร. 0 2131 3300


No comments

Powered by Blogger.