Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 46/2561


เนเจอร์ไบโอเทค มอบเงินสนับสนุน โครงการ "Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี"

นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน และ จีทูเอ็กซ์ ภายใต้แนวคิดมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน ร่วมสนับสนุนเงินมูลค่า 120,000 บาท ในโครงการ "Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี" โดยมี นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ณ โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ #แมนพาวเวอร์ ผนึก ม.เอแบค จัดกิจกรรม "แบ่งปันความรู้ในการวางแผนด้านอาชีพสู่ตลาดงานยุคดิจิทัล"

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้น้อง ๆ นักศึกษาในห้วข้อการสร้างการตลาดให้ตัวเองโดยการเขียน Resume พร้อมวิธีการเอาชนะคู่แข่งเมื่อสัมภาษณ์งาน และเตรียมบุคลิกภาพสู่โลกการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากกูรูในแวดวงมาร์เก็ตติ้ง มาร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ นาย ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ Managing Director, Comets Intertrade (ที่ 2 จากซ้าย), นางสาว เยาวนิจ ไชยพร VP, Digital Marketing and Social Strategy, Krungsri Bank (ที่ 3 จากซ้าย) และนายบุญชนก ปุรณมณีวิวัฒน์ Digital Marketing Specialist, Enconcept E-Academy (ที่ 7 จากซ้าย) ซึ่งนางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพ #STC จับมือ CP ALL ร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ รับมอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และอุปกรณ์/สิ่งของสนับสนุนการแนะนำหลักสูตรในโครงการความร่วมมือฯ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดยมี ดร.กิตติ รัตนราษี รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 #


No comments

Powered by Blogger.