Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 10/2562

งานวันสตรีสากล และพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด งานวันสตรีสากล และ พิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี จรินทร์ จักกะพาก (ที่ 3 ซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน, อัมพวัน พิชาลัย (ที่ 5 ซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, ภาวนา อังคณานุวัฒน์ (ที่ 6 ซ้าย) รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด และ ชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 2 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน #ธรรมศาสตร์โมเดล ปั้น 8 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง จ.ระยอง รุ่นที่ 4

รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) กับ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนนายกสมาคมเพื่อนชุมชน ภายใต้ “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน – ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2561 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล” โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ #โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัล High Chroma รุ่น AccurioPress C83HC ที่ให้ขอบเขตสีที่กว้างกว่า ดึงนักออกแบบ และช่างภาพเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดงาน "Jump into Imaginative Color Space" งานแสดงภาพถ่ายสีพิเศษจากช่างภาพฝีมือระดับโลก พร้อมเปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัลสี High Chroma รุ่นใหม่ล่าสุด AccurioPress C83HC อย่างเป็นทางการที่สามารถพิมพ์สี sRGB ได้ ภายในงานมีนักออกแบบ และช่างภาพไทยมืออาชีพระดับโลกเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมมองของ "คัลเลอร์ เทรนด์และแพคเกจจิ้ง เทรนด์" ในปี 2019 ประกอบด้วย คุณนภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จํากัด เจ้าของหลายรางวัลจากทั่วโลก,นายวิศรุต อังคทะวานิช Photographer and Photo Retouched ผู้ถ่ายภาพปลากัดใน iPhone (ที่ 4 จากซ้าย),นายภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ อาจารย์ภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน Landscape ระดับ โลก (ที่ 5 จากซ้าย) และนายธนานันท์ ทองประเสริฐ Production Print Pre-Post-Sales Support Manager Marketing Engineer Support (ที่1 จากซ้าย) และนายบุญรัตน์ เรืองขำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในงานด้วย ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ #

No comments

Powered by Blogger.