Header Ads

Header ADS

ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ยกระดับกลยุทธ์ 'พันธมิตร' สร้างบทบาทนำขับเคลื่อนไมซ์ไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ประกาศยกระดับกลยุทธ์พันธมิตร สร้างบทบาทนำระดับนานาชาติขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างโอกาสทางการตลาดและการดึงงานเข้าประเทศไทย ประเดิมใช้งานเทรดโชว์ไมซ์นานาชาติที่ทีเส็บจะเข้าร่วมเป็นฐานยกระดับกลยุทธ์พันธมิตร อาทิ งาน IMEX Frankfurt ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต งาน IMEX America ณ นครลาสเวกัส และ งาน IBTM World ณ นครบาร์เซโลนา

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ทีเส็บ สายงานธุรกิจ เปิดเผยว่า “ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ปักธงงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ระดับนานาชาติ เป็นฐานหลักในการยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิม พร้อมเฟ้นหาพันธมิตรรายใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และหนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเป้าหมายในปีนี้ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการดึงงานไมซ์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หรือประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของงานด้านไมซ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทใหม่ของทีเส็บ ในฐานะองค์กรผู้นำทางด้านความคิด หรือ Thought Leader ภายใต้แบรนด์ใหม่ Thailand Redefine Your Business Events ผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์”

การยกระดับกลยุทธ์พันธมิตรดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่งาน IMEX Frankfurt ในเดือนพฤษภาคม โดยทีเส็บ สายงานธุรกิจ จะจับมือกับองค์กรสมาชิกของ Asian Association of Convention and Visitor Bureaus หรือ AACVB เพื่อร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจะทำให้สมาชิกในภูมิภาคเอเชียมีชุดเครื่องมือตัวเดียวกันในการชี้วัดความสำคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ นำไปสู่เป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้ภาครัฐ ผู้วางนโยบายองค์กรธุรกิจ รวมทั้งสถาบันทางด้านวิชาการต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้จัดงานมืออาชีพของไทยและของต่างประเทศ เพื่อนำงานมาจัดในประเทศไทย ผ่านโครงการที่เรียกว่า PCO Partnership โดยตั้งเป้าหมายดึงกลุ่ม PCO หรือผู้จัดงานมืออาชีพในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมการประชุมระหว่างประเทศให้มาจับคู่ธุรกิจกับผู้จัดงานของไทย

"นอกจากนี้ สายงานธุรกิจของทีเส็บยังมีเป้าหมายเป็นพันธมิตรกับผู้จัดงานในต่างประเทศที่จัดงานในสาย 10 อุตสาหกรรมของนโยบายประเทศไทย 4.0 และจะช่วยสนับสนุนดึงงานเหล่านั้นมาจัดในประเทศไทย โดยทีเส็บจะประสานงานให้หน่วยงานรัฐของไทยที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านั้นร่วมเป็นเจ้าภาพหรือให้มาจัดร่วม (co-locate) กับงานของไทยที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันหรือที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด Industrial Synergy กับทั้งสองฝ่าย

ทางด้าน นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า (TICA) กล่าวว่า “การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับทีเส็บ ทำให้ทิก้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับทีเส็บมากขึ้น โดยการยกระดับกลยุทธ์พันธมิตรของทีเส็บ สายงานธุรกิจ ในปีนี้ จะช่วยสร้างรากฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวพัฒนาสินค้าและบริการรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว ทิก้าจะเป็นผู้รวมรวบข้อมูลจากผู้ประกอบการไมซ์ไทยที่ไปร่วมงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งในขณะนี้ ทางทิก้าเล็งเห็นว่าผลงานของทีเส็บ สายงานธุรกิจ จากการเสริมแกร่งกลยุทธ์พันธมิตรจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแผนงานสำหรับผู้ประกอบการของทิก้าต่อไป"

ข้อมูลเบื้องต้น ทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเชิงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หรือ การจัดงานไมซ์(การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ) ทีเส็บก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ได้พัฒนาบทบาทในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมแรงเพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ และร่วมคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยแนวความคิดใหม่ๆ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ประสบความสำเร็จในการจัดงานไมซ์

ข้อมูลเบื้องต้น ทิก้า

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ ได้แก่ โรงแรม Destination Management Company (DMC) ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัทผู้รับจัดการประชุม งานแสดงสินค้า ผู้รับเหมา ศูนย์การประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ บริษัทโฆษณา สถานที่ท่องเที่ยว สวนสนุก และสถานบันเทิง ทิก้ามุ่งเน้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประสานงานจัดทริปเยี่ยมชมสถานที่ (familiarization trip) และศึกษาดูงาน การวางแผนและจัดการเดินทางพบปะลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมทั้งการเข้าร่วมงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ระดับนานาชาติ เช่น งาน AIME งาน IMEX งาน EIBTM งาน IT&ME และงาน IT& CMA

No comments

Powered by Blogger.