Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 17/2562


BEM ต้อนรับคณะกรรมการ Thailand Energy Awards 2019

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานบริษัท BEM ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ ผ่านมา #

No comments

Powered by Blogger.