Header Ads

Header ADS

'ถาวร' ชำแหละแผนฟื้นฟูการบินไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูต่อเนื่อง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.) ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนฟื้นฟู บกท. ในปี พ.ศ. 2562–2563 เพื่อให้การบินไทยฯ สามารถสร้างกำไรและล้างขาดทุนสะสมอย่างเร็วที่สุด พร้อมกับสร้างพื้นฐานที่มั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และการบริการที่ดีขึ้น การปรับใช้การตลาด แบบ E-commerce และ Digital Marketing การบริการด้านการขายและใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน พร้อมการต่อยอดพัฒนาสินค้า OTOP และครัวการบินไทย รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของกระทรวงคมนาคม และการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับสายการบินกลุ่ม THAI Group กับสายการบินสัญชาติไทยอื่น ๆ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถมีกำไรอย่างยั่งยืนได้ใน 3–5 ปี

2. โครงการจัดหาเครื่องบิน ตามโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2562–2569 จำนวน 38 ลำ ซึ่งจะทำให้มีเครื่องบินที่เหมาะสมกับสภาพตลาดของเที่ยวบินในภูมิภาค สามารถเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน เพิ่มความยืดหยุดในการเดินทางและใช้พัฒนาจุดบินใหม่ โดย บกท. สามารถมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 27 ปี รวม 78,701 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน 15.64 เปอร์เซ็นต์

3. การตั้งคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานทางอากาศของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ บกท. บมท. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันการบินพลเรือน เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้แนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูฯ โดยควรเริ่มจาก การวางแผนที่ดี (Plan) การจัดซื้อเครื่องบิน (Buy) ตามแผนงานของบริษัท การบินไทยฯ และการบริการด้านการบิน (Fly) ซึ่งขณะนี้ บริษัท การบินไทยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิบัติการตามแผนฟื้นฟูที่บริษัท การบินไทยฯ ได้เสนอไว้แล้ว โดยบริษัท การบินไทยฯ คาดว่าในปี พ.ศ. 2565 จะสามารถมีกำไรจากการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ บริษัท การบินไทยฯ ควรนำสินค้า OTOP มาจำหน่าย โดยสามารถจำหน่ายในลักษณะสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของการบินไทยฯ

No comments

Powered by Blogger.