Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 45/2562


กทปส. ร่วมมือกับ ITU จัดอบรม 'Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects' เป็นปีที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) จัดอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sameer Sharma : Senior Advisor, Regional Office Asia and the Pacific (ที่ 3 จากขวา) และ Mr. Ashish Narayan : Program Co-ordinator จาก ITU (ซ้ายสุด) เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ DLT (Distributed Ledger Technology) เพื่อไปประยุกต์ใช้กับแนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งเน้นเรื่องความถูกต้องจากข้อมูลและการปลอมแปลงข้อมูลที่ทำได้ยากสามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Mr. Skylar Hurwitz : ITU Expert (ที่ 3 จากซ้าย) และประเทศออสเตรเลีย Mr. Jamie Cerexhe : ITU Expert (ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 5-8 พฤษจิกายน 2562 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ #Sakun C เปิดตัวรถ สกุลฎ์ซี Aluminum Bus สัญชาติไทย ตัวถังซุปเปอร์คาร์ เจ้าเดียวในประเทศไทย ชูจุดแข็ง น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม บำรุงรักษาน้อย รับประกันยาวนาน 5 ปี

นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย พร้อมด้วย นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมเปิดตัวรถมินิบัสอลูมิเนียมแบรนด์ Sakun C หรือ สกุลฎ์ซี Aluminum Bus สัญชาติไทย เจ้าเดียวในประเทศไทย ชูจุดเด่น น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม เสริมความปลอดภัยด้วยโครงสร้างถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ หลังคาชิ้นเดียว ไร้ปัญหาน้ำรั่วซึม พร้อมให้คนไทยได้ใช้ ภายในงาน Bus & Truck 2019 โดยมี นายวีระพล ไชยธีรัตต์, นางบานชื่น ทองเมืองหลวง, นางสาวรุจิภา สกุลฎ์โชคนำชัย ร่วมงาน ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้ #กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ หาดใหญ่ จ. สงขลา

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) (ที่ 2 จากซ้าย) จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัย และพัฒนา ระยะ 4 ปี (2563-2566) โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมด้วย นายกสมาคม และเลขานุการสมาคม ซึ่งมีหัวข้อบรรยาย เรื่อง 'บทบาทหน้าที่ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ' ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จ. สงขลา #

No comments

Powered by Blogger.