Header Ads

Header ADS

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ชวนเยาวชนไทยร่วมงานสัมมนา Young Ambassadors

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจกีฬากอล์ฟที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนา Young Ambassadors กิจกรรมที่จัดควบคู่กับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2020 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟได้เรียนรู้มิติต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในกีฬากอล์ฟให้กับเยาวชน พร้อมรับโอกาสฝึกงานต่างประเทศในอนาคต โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯทั้งนี้ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ www.hondalpgathailand.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 14 มกราคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น

งานสัมมนา Young Ambassadors จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Road to Honda LPGA Thailand มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับโลก โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทั่วไปที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬากอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรและผู้บรรยาย

ภายในงานสัมมนาแบ่งเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ อนาคตของอุตสาหกรรมกอล์ฟ การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมาย บทบาทของการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจชั้นนำที่เกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟ รวมทั้งวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
ซึ่งภายหลังจากงานสัมมนาจะมีการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นจะทำการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน เพื่อรับโอกาสการฝึกงานต่างประเทศ

No comments

Powered by Blogger.