Header Ads

Header ADS

ย้อนรอย 111 ปี เสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี


อลังการงาน "ย้อนรอย 111 ปี เสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี" สุดประทับใจภาพจำลองขบวนเรือประพาสต้นที่ยิ่งใหญ่และสมจริง ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการผ่านม่านน้ำขนาดใหญ่ ณ ริมแม่น้ำสะแกกรัง วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวเมืองอุทัยต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2449 หรือ 111 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่ทางจังหวัดต้องการให้คนรุ่นใหม่ร่วมสืบทอดความหมายและคุณค่า จึงร่วมกันจัดงานรำลึกการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง ให้เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้รับชมความงดงามและคุณค่านี้ ไปพร้อม ๆ กัน

Powered by Blogger.