Header Ads

Header ADS

DACSEE สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับแอพฯ เรียกแท็กซี่


การเปิดตัวของ DACSEE (แดคซี) หรือ Decentralized Alternative Cabs Serving & Empowering Everyone ในวันนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นทั่วโลก ด้วยการที่ DACSEE เป็นแอพพลิเคชั่นแบบ Decentralised ต่างจากแอพพลิเคชั่น เรียกแท็กซี่ทั่วไป ทำให้ DACSEE มีความโปร่งใสและอำนวยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถ หรือหน่วยงานภาครัฐต่างก็ได้รับประโยชน์

"เครื่องสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม DACSEE ของเรา ที่เราเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย คือ บริษัท ดีเอ็มดี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการปรับใช้และการบูรณาการ แอพพลิเคชั่น ให้เหมาะสมกับคนไทย" มร. อเล็กซานเดอร์ วอน คัลเดนเบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอพพลิเคชั่น DACSEE กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกในการเปิดตัว DACSEE

ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถใช้ DACSEE เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของพวกเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญ DACSEE ไม่ใช่บริษัท ดังนั้นจึงไม่มีการหักรายได้ส่วนหนึ่งของผู้ขับเข้าบริษัท ทำให้ผู้ขับรถได้รับรายได้ที่มากขึ้นจากการขับรถ ปัจจุบันบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นจะหักรายได้บางส่วนของผู้ขับสูงถึงร้อยละ 30 โดยยังไม่รวมค่าอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เหลือรายได้ไม่มากนักให้กับผู้ขับ ด้วย DACSEE จะช่วยให้ผู้ขับรถสามารถสร้างเครือข่ายรถแท็กซี่ของตนเองและได้รับค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 3 ชั้นบันไดรวมถึงโบนัสในรูปแบบเงินสกุลดิจิทัล DACSEE อีกทั้ง DACSEE ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับรถชักชวนผู้ขับท่านอื่นให้เข้าร่วมในธุรกิจ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทั่วถึงภายในกลุ่มธุรกิจแทนการแข่งขันกันเอง

ผู้ขับรถไม่ใช่ผู้เดียวที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ DACSEE เท่านั้น หากแต่ผู้โดยสารก็สามารถรับค่าตอบแทนเมื่อแนะนำผู้ขับรถ หรือผู้โดยสารท่านอื่นให้ใช้ DACSEE โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจะเป็นในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล DACSEE ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลท้องถิ่นต่าง ๆ ตามต้องการผ่านร้านรับแลกเงินสกุลดิจิทัล

นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบแอพพลิเคชั่น DACSEE ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทำให้มีเมนูการบริการอื่นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ได้แก่ กระเป๋าเงินรัฐบาล (Government Wallet) สำหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตโนมัติ เมนูนี้ทำงานบนระบบบล็อคเชน (Block Chain) ที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการอนุมัติ และพิสูจน์ยืนยัน ตลอดจนการแสดงผลการจัดเก็บภาษี และด้วยเครื่องมือนี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรายงานและรับภาษีที่ถูกจัดเก็บอย่างเปิดเผย เพื่อความโปร่งใสของทั้งผู้ขับรถและหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลาง

หลังจากการเปิดตัวในประเทศไทย DACSEE จะเปิดบริการในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และ จีน ตามลำดับภายในปีพ.ศ 2561 ก่อนที่จะขยายออกสู่ทั่วโลกต่อไป

1 comment:

Powered by Blogger.