Header Ads

Header ADS

"คณะพาณิชฯ มธ." ร่วมกับ "อายุน้อย100ล้าน" และ "สสว." เปิดหลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ หนุน SMEs ไทยสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้าน


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รายการอายุน้อย100ล้าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดหลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ หลักสูตรที่จะนำพาธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs ให้สามารถเดินหน้าต่อยอด และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง สร้างฐานที่มั่นคงจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้านให้ได้เร็วที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของตลาดธุรกิจ SMEs และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทั่วโลก

รศ.ดร. พิภพ อุดร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย ด้วยการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาที่ตอบสนองพัฒนาการของประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา อันเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยในหลากหลายรูปแบบ

และจากแนวคิดที่ว่า SMEs เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยที่จะทำให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ แต่การจะเป็น SMEs ได้นั้น นักธุรกิจ SMEs ต้องต่อสู้ ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย เพื่อจะขับเคลื่อนตัวเองหรือธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งนอกจากความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพความกดดันรอบด้าน และอุปสรรคต่าง ๆ นานัปการแล้วนั้น กลยุทธในการวางแผน ความสามารถในการเอาตัวรอด การประเมินศักยภาพตัวเองและคู่แข่ง รวมถึงเครื่องมือ ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ บวกกับทัศนคติที่มุ่งมั่นในการเอาชนะ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจสามารถพิชิตเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จได้ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ร่วมกับ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ "อายุน้อย100ล้าน" และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสอว.) เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นในชื่อ "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้

นายอรรฆรัตน์ นิติพล (ก้อง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ "อายุน้อย100ล้าน" กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ นับว่าเป็นอาวุธความรู้สำคัญที่จะขาดไม่ได้ หากแต่ไม่ใช่สำหรับการพิชิตเป้าหมายเพียงเท่านั้น เพราะหลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ จะนำพาธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs ให้สามารถเดินหน้า ต่อยอด และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง สร้างฐานที่มั่นคงจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้านให้ได้เร็วที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของตลาดธุรกิจ SMEs และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทั่วโลก

โดย 4 แก่นการเรียนรู้ของหลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ คือ

1. เติมไฟ (Brand & Involvement) เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ การต่อยอดไอเดีย และการวัดผล พร้อมกับการรับการขยายตัวของตลาด และแก้ไขระบบธุรกิจครั้งใหม่ที่ต้องไปได้ไกลกว่าเดิม

2. ติดอาวุธ (Innovation & Technology) เปลี่ยนมุมมอง ทดลองมุมใหม่ แก้ไขวิธีคิด ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งยุคสมัยให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

3. ใส่กลยุทธ์ (Strategy & Execution) เรียนรู้คู่แข่ง เสริมจุดเด่น อุดจุดด้อย สร้างความแตกต่าง เรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจ (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทางการผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และ

4. สู่เป้าหมาย (Valuation, Finance & Network) ด้วยการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองจากกลุ่มนักธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ

นพปฏล พิริยะกุล - อรรฆรัตน์ นิติพล - ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
"หลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ ได้ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ได้แก่ (1) คุณก้อง อรรฆรัตน์ นิติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป นักธุรกิจผู้เริ่มต้นผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยทุน 60,000 บาท ในวัย 25 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป ผู้ผลิต โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการ "อายุน้อย100ล้าน" รวมถึงผลิตสื่อรายการโทรทัศน์มากกว่า 120 รายการ และผลิตสื่อโฆษณาทางทีวีมากกว่า 1,000 ผลงาน มีผลรวมมูลค่าธุรกิจกว่า 400 ล้านบาท และกำลังเตรียมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 (2) ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทั้ง SMEs และ Startup มากกว่า 5,000 ราย และยังเป็นที่ปรึกษาเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน และ (3) คุณบาส นพปฏล พิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นักธุรกิจที่เริ่มต้นลงทุนเช่าพื้นที่หน้าร้านราคาเดือนละ 3,000 บาท ด้วยวัยเพียง 19 ปี ฝ่าฟันและบุกเบิกการนำเข้าจักรยาน จนปัจจุบันมียอดขายกว่าสองร้อยล้านต่อปี กลายเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ที่มุ่งมั่นสานความฝันในการประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งเรายังได้วิทยากรมากความสามารถมาร่วมเป็น Speak Idol หรือนักธุรกิจต้นแบบมากมาย อาทิ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณวู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา, ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ, คุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ เถ้าแก่น้อย, คุณเอก ณกรณ์ กรณ์หิรัญ CEO จากวุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเสริมความงานอันดับหนึ่งของคนไทย และคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจเรียน หลักสูตร "S100" เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center "S100" 064 530 4632" รศ.ดร.พิภพ อุดร กล่าวปิดท้าย

No comments

Powered by Blogger.