Header Ads

Header ADS

มหิดลซิวแชมป์ประกวดนวัตกรรมอาหารครองถ้วยประทานพระองค์โสม


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้าแชมป์ประกวดนวัตกรรมอาหาร "ฟู้ดอินโนโพลิส อินโนเวชั่น คอนเทสท์ 2017" ในผลงาน "ข้าวอบกรอบราดครีมแกงเขียวหวาน" ครองถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และเดินทางศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

[ลานพาร์คพารากอน] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดเวทีการประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Innopolis Innovation Contest 2017" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น โดยหวังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และนำมาบูรณาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ซึ่งทั้ง 16 ทีม ได้ขับเคี่ยวนำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารกันอย่างเข้มข้น

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 1. กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และยังคงรสชาติและคุณค่าเดิม และ 2. กลุ่มการลดการสูญเสียของปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือกระบวนการ ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครองถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น และเงินรางวัลอีก 100,000 บาท ได้แก่ทีม ไอซ์เบิร์ก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลงาน ข้าวอบกรอบราดด้วยครีมแกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยยังคงรสชาติและคุณค่าเดิม และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมด้วย โดยได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 10,000 บาทรวมเป็น 110,000 บาท ทีมชนะเลิศด้านลดการสูญเสียของปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือกระบวนการ ได้แก่ทีม เบต้า มิลค์ ผลงานนมผสมสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศต่อยอดผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมได้แก่ ทีม สมันน้อย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน โอวม่วงอร่อย (whole mangua aroi) เป็นนวัตกรรมชีสจากมะม่วง รับเงินรางวัล 10,000 และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ร่วมชมงานร่วมโหวตด้วยนั้น ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต ในผลงาน ชาไทยโบราณอัดเม็ด

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. แสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ และทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาแข่งขันในวันนี้ พร้อมกับกล่าวว่า "Food Innopolis Innovation Contest 2017" เป็นเวทีที่ค้นหานวัตกรรุ่นเยาว์ด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือมีโอกาสในการเข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนด้านอาหารที่มีการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจะได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อแสวงหาการลงทุนในอนาคต ซึ่ง ฟู้ดอินโนโพลิส ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาแต่ละทีม ผ่านการบ่มเพาะทั้งการใช้กระบวนการคิดที่อาศัยการทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์รวมถึงมุมมองจากคนหลายๆ สาขามาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมที่ดี และสามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และการตลาด

ด้าน ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. ในฐานะ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ฟู้ดอินโนโพลิส สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหารในภาคเอกชนทั้งในบริษัท ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก แต่ปัจจัยที่ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญ คือ เรายังขาดนวัตกรหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมอาหาร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกวดนวัตกรรมอาหารขึ้นในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2560 มีนิสิต นักศึกษาทั้งหมด 72 ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด และเราได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 16 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการที่จะเติบโตสู่การเป็นนวัตกรด้านอาหารในอนาคต และถือว่าการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมาก มีคนให้ความสนใจร่วมงาน และให้ความสนใจผลงานของทั้ง 16 ทีมที่เข้าประกวด รวมทั้งได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของน้อง ๆ ที่นำมาจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว สื่อให้เห็นว่าผลงานที่น้อง ๆ คิด สามารถสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ด้าน ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร นักแสดงขวัญใจวัยรุ่น ซึ่งได้เข้าร่วมงานด้วย กล่าวว่า ตนเองก็เรียนด้านอุตสาหกรรมเกษตรมา และเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งจึงรู้สึกดีใจที่เห็นศักยภาพของเด็กไทย ยิ่งเป็นการนำเอาความสามารถที่ตัวเองได้เรียนมา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประเทศ ยิ่งทำให้ภูมิใจกับเด็กไทยสมัยนี้มาก

No comments

Powered by Blogger.