Header Ads

Header ADS

กรังด์ปรีซ์ สร้างมิติใหม่ในการประกวด Miss Motor Show 2018 เฟ้นหาสาวยุคใหม่สวยครบเครื่อง ฉลาด เรื่องการลงทุน


บริษัท กรังด์ปรีซ ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด Miss Motor Show 2018 เพื่อเฟ้นหาสาวยุคใหม่ สวยด้วยความสามารถและปฏิภาณไหวพริบเข้าร่วมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 39 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Miss Motor Show Beauty Reflect สำหรับผู้ชนะจะได้รับมงกุฎเกียรติยศพร้อมสายสะพาย รถยนต์ และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ในปีนี้ผู้จัดงานได้สร้างมิติใหม่ให้กับเวทีการประกวดโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้าย จะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้นำไปต่อยอด การวางแผนการเงินและการลงทุนของตัวเองในอนาคต พร้อมมีรางวัลพิเศษ Miss Z-Investors สำหรับสาวรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่ดี ด้านการออม การวางแผนการเงินในอนาคต อีกทั้งเป็นโอกาสในการทำงานในวงการบันเทิงอีกทางหนึ่งด้วย

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และในฐานะรองประธานจัดงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ กล่าวว่า "การประกวดในครั้งนี้ มิสมอเตอร์โชว์ แต่ละปีเราได้หาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับเวทีประกวดนี้โดยในปีนี้แตกต่างไปจากเดิมเพราะนอกจากสาวที่มีครบทั้งความสวยจากภายนอกและภายใน ทั้งในเรื่องปฏิภาณไหวพริบ ความรู้รอบตัว และสภาวะอารมณ์ที่ดีแล้ว ยังมีการเพิ่มในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เข้ามาในการประกวดในครั้งนี้ด้วย สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 25 คน ยังจะได้รับประสบการณ์กับกิจกรรมมากมายในช่วงเก็บตัว ไม่ว่าจะเป็น การฝึกด้านบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเวทีประกวดรอบตัดสิน รวมถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปต่อยอด และพัฒนาตัวเองในอนาคตอีกด้วย โดยผู้จัดการประกวดได้รับความร่วมมือจาก บริษัท หลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จํากัด ผู้เชื่ยวชาญในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนมาช่วยให้ความรู้กับผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนในครั้งนี้ด้วย"

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด กล่าวเสริมว่า "สำหรับในการอบรม ทางเราจะจัดให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้เรียนรู้พื้นฐานและหลักการในเรื่องของการลงทุนและจะนำเงินไปลงทุนอย่างไร รวมถึงวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ซึ่งเราได้จัดทำการแข่งขัน Z Net Simulation เป็นเกมส์จำลองลงทุนเสมือนจริงในตลาดหลักทรัพย ์โดยทุกคนจะได้รับเงินลงทุนจำลอง 3 ล้าน เพื่อนำไปบริหารลงทุนในพอร์ตตัวเองหลังจากที่อบรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ร่วมแข่งขันที่มีมูลค่าพอร์ตการลงทุนสูงสุด จะได้รับตำแหน่ง

Miss Z-Highest NAV นอกจากนี้สาวทั้ง 25 คน สุดท้ายยังได้มีโอกาสลุ้นรับตำแหน่ง Miss Z-Investor Star สำหรับผู้ที่มีทัศนคติดีด้านการออมและการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต พร้อมเงินรางวัลในพอร์ตเพื่อใช้ในการลงทุนระยะเวลา 1 ปี"

ผลการประกวดในวันนี้ ได้สาวเก่งทั้ง 25 คน ที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด Miss Motor Show 2018 ประกอบด้วย

1) หมายเลข 2 นางสาวแพรพรรณ บางมณี (ลูกแพร) อายุ 21 ปี สูง 160 ซม. มหาลัยศรีปทุม
2) หมายเลข 6 นางสาววีรินท์ แก้วปุก (เฟิร์น) อายุ 24 ปี สูง 165 ซม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3) หมายเลข 7 นางสาวณิินทิรา จงสุขไว (ขิม) อายุ 23 สูง 168 ซม. มหาลัยมหิดล
4) หมายเลข 9 นางสาวรพีพรรษ์ พลายด้วง (แอม) อายุ 21 ปี สูง 161 ซม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5) หมายเลข 11 นางสาวณัฐวจี กิจกอบชัย (เอ) อายุ 23 ปี สูง 168 ซม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6) หมายเลข 12 นางสาวจิลล่า วัฒนะอังกูร (จิลล่า) อายุ 22 ปี สูง 173 ซม. Bangkok University International College
7) หมายเลข 13 นางสาวพิชญา ปิ่นสุวรรณ (สอง) อายุ 19 ปี สูง 165 ซม. มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
8) หมายเลข 15 นางสาวเมธาวี ตันวีนุกูล (แตงกวา) อายุ 18 ปี 165 ซม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9) หมายเลข 16 นางสาวภัสธนมนท์ แสงโชติ (เมจิ) อายุ 18 ปี สูง 167 ซม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10) หมายเลข 18 นางสาวจิตติมา นิชารัมย์ (เจน) อายุ 19 ปี สูง 166 ซม. Bangkok University
11) หมายเลข 19 นางสาวกัญญ์ณณัฏ พชรจรรยาภรณ์ (วิเวียน) อายุ 21 ปี สูง 165 ซม. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
12) หมายเลข 20 นางสาวพลอยพิชชา ตริ่งถิ (พลอยริน) อายุ 20 ปี สูง 170 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13) หมายเลข 22 นางสาวชนิสรา พินิจสกุล (แพร) อายุ 19 ปี สูง 160 ซม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14) หมายเลข 23 นางสาวธวัลรัตน์ แสงประชุม (ฟ้า) อายุ 19 ปีสูง 171 ซม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15) หมายเลข 27 นางสาวสุรีพร ดาบุตร (ฝาง) อายุ 22 ปี สูง 167 ซม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16) หมายเลข 28 นางสาวอมรพันธ์ เกษโกวิท (แนน) อายุ 23 ปี สูง 170 ซม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
17) หมายเลข 29 นางสาวศุจีภรณ์ เชี่ยงหว่อง (มินนี่) อายุ 21 ปี สูง 173 ซม. มหาลัยศรีปทุม
18) หมายเลข 30 นางสาวรดา ศุภมังคลาชัย (รดา) อายุ 21 ปี สูง 172 ซม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
19) หมายเลข 31 นางสาวนฤมล ทอลุ่ม (อ้อมพอนต์) อายุ 22 ปี สูง 166 ซม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20) หมายเลข 33 นางสาวสุพิชชาไชยทองศรี (แนน) อายุ 23 ปี สูง 164 ซม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21) หมายเลข 36 นางสาววรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์ (เม็ดนุ่น) อายุ 18 ปี สูง 175 ซม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22) หมายเลข 39 นางสาววิสุมิตรา ประยูรพันธ์ )ใบเตย) อายุ 23 ปี สูง 174 ซม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
23) หมายเลข 40 นางสาวพิชญา รอดสถิตย์ (แอนนา) อายุ 19 ปี สูง 174 ซม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
24) หมายเลข 42 นางสาวเบญจพร พรโชคชัย (ออน) อายุ 16 ปี สูง 162 ซม. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
25) หมายเลข 43 นางสาวอลิน จันทรา (เชอร์แตม) อายุ 19 ปี สูง 171 ซม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขอเชิญทุกท่านร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้สาวเก่งทั้ง 25 คน ในการประกวด Miss Motor Show 2018 ซึ่งจัดประกาศผลในรอบตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น.ณ Royal Jubilee ballroom Challenger Impact เมืองทองธานี

ท่านสามารถติดตามชมผลการประกวด Miss Motor Show 2018 ได้ทาง www.missmotorshowthailand.com และ www.facebook.com/missmotorshowthailand

No comments

Powered by Blogger.