Header Ads

Header ADS

SACICT พร้อมเปิดขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ ยิ่งใหญ่ และอลังการกว่าที่ผ่านมา ในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙”ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมจัดงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙" ภายใต้แนวคิด "ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา" พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ระดับประเทศ ที่หาชมได้ยากกว่า 150 ผลงาน จัดแสดงและจำหน่ายพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม" ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา" (Thai Wisdom, True Treasure) อันหมายถึง "ผืนแผ่นดินไทยที่กระจายความเป็นหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าในทุกอณู" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของไทย อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช ได้เป็นผู้นำในการสร้างโอกาส ชี้นำทางให้คนไทยได้นำทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรม สร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งความพิเศษภายในงานจะยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยรวบรวมสุดยอดผลงานแห่งภูมิปัญญาเชิงช่างหัตถศิลป์จากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 150 คูหา โดยแบ่งโซนการจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก คือ

โซนที่หนึ่ง The Masters Gallery "จากเวหาจรดบาดาล" ส่วนจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 25 ราย และนิทรรศการ "มรดกศิลป์" ที่รวบรวมสุดยอดผลงานหัตศิลป์ที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วกว่า 30 ชิ้นงาน

โซนที่สอง The Artisan's Workshop "หัตถกรรม..หัดทำมือ" ส่วนกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าชมงานได้เรียนรู้งานหัตศิลป์กับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม อย่างใกล้ชิด ซึ่งจัดขึ้นทุกวัน วันละ 3 รอบ รวมตลอดงานไม่น้อยกว่า 12 รอบ

โซนที่สาม The Craftsmen Collections "ตลาดหัตถศิลป์" ส่วนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัต ถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในสาขา ต่าง ๆ กว่า 150 คูหา แบ่งเป็น 4 โซนจำหน่าย ประกอบด้วย โซน "เริงลม หรรษา" (ประเภทการละเล่น หนังตะลุง เครื่องดนตรี) โซน "ภูษา ธารา" (ประเภทงานผ้า) โซน "แผ่นดินทอง" (ประเภทหัตถศิลป์ชั้นสูง เครื่องทอง เครื่องเงิน) และโซน "เพลินไพร" (ประเภทงานไม้ หวาย จักสาน)

โดยในงานแถลงข่าว SACICT ได้นำตัวอย่าง 9 ผลงานหัตถศิลป์ที่มีความโดดเด่น และคงความเป็นอัตลักษณ์แห่งสยามมาจัดแสดง ได้แก่ ผ้าปักกองหลวง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าปะลางิง, เครื่องถมทอง-เงิน-คร่ำ,  แหวนกลไก, ไม้แกะสลัก, หุ่นกระบอกไทย, เครื่องเงินสุโขทัย และเครื่องดนตรีไทย ปิดท้ายด้วยการแสดง "เชิดหุ่นคน" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยอาร์ม (กรกันต์ สุทธิโกเศศ) จากเวที The Mask Singer

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙" ได้ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Ballroom, Reception Hall และห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 www.sacict.or.th และ http://www.facebook.com/sacict

No comments

Powered by Blogger.