Header Ads

Header ADS

มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Amazing Satun Global Geopark : The Geological Research to Sustainable Development)

July 26, 2018 0

กรมทรัพยากรธรณี เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และร่วมสนับสนุนผลักดันอุทยานธรณีสตูลให้กลายเป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNES...

เกษตรฯ ร่วมใจ 11 หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ชวนคนรักต้นไม้ปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสาน “ศาสตร์พระราชา”

July 13, 2018 0

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหม...

ออมสินประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

July 04, 2018 0

ธนาคารออมสิน จัดประกวดภาพวาดแนวคิด "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...

Powered by Blogger.