Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 35/2561


อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11"

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 เป็นการรวบรวมของดีจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยการคัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ( ย่านพหลโยธิน ) เขตจตุจักร กทม. เมื่อเร็ว ๆ นี้ #

No comments

Powered by Blogger.