Header Ads

Header ADS

ผลงานจิตรกรรมที่สื่อผลกระทบของปัญหาและความวุ่นวายในสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2561 ประเภทศิลปินอาชีพ แก่ นายอภิวัฒน์ บรรลือ อายุ 38 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้” สื่อถึงปัญหาและความวุ่นวายในสังคมที่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของศิลปินและ ผู้คนในสังคม

ผลงานจิตรกรรมของนายอภิวัฒน์ บรรลือ เป็นภาพการจราจรและรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงความวุ่นวายในสังคมที่โยงใยซับซ้อนหลายชั้น สื่อให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมรวมถึงตัวศิลปินเองที่รู้สึกอึดอัดกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ สภาพการจราจรในกรุงเทพฯ ที่ติดขัด ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ความไม่เป็นระเบียบของการบริหารจัดการเมืองและปัญหารายวันของระบบขนส่งมวลชน

นายอภิวัฒน์ บรรลือ พูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “ตัวผมเองเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ในทุกวัน มีความรู้สึกอึดอัดกับสภาพจราจรและความวุ่นวายของสังคมที่เกิดขึ้น จนบางครั้งกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของผม แต่จากความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้น ผมเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผมแทน และการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งเป็นเวทีประกวดงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ เป็นสิ่งที่เกินความคาดคิดของผม รู้สึกภูมิใจและดีใจมากนับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดกับยูโอบีครั้งนี้”

นายอภิวัฒน์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year พร้อมจัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka Asian Art Museum) เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 27 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “Rhythm of Transformation No. 4” ที่สะท้อนถึงการแปรเปลี่ยนไปตามจังหวะของชีวิต โดยใช้กระบวนการแปรสภาพตามกาลเวลาของรถยนต์ในเชิงสัญลักษณ์ ศิลปินมองดูสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งแต่ละคนมีความหลากหลายในคาแรคเตอร์ ความทรงจำและประสบการณ์ ศิลปินได้สร้างสรรค์องค์ประกอบขึ้นมาใหม่ โดยการจัดเรียงทับซ้อนรถยนต์แบบไม่เป็นหนึ่งเดียว เปรียบได้กับการที่มนุษย์เติบโตและกลายไปเป็นแต่ละส่วนที่ขับเคลื่อนในสังคม

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวถึงการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในการดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมและตอบแทนให้กับชุมชนของธนาคาร

“ที่ยูโอบี เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมทุกคนในสังคมที่มีความหลงใหลในสิ่งที่ทำและมีศักยภาพที่จะเดินตามฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ เป็นเวลาเกือบ 10 ปีที่การประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและแสดงออกถึงความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผมขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทุกท่านและเชื่อว่าเวทีนี้ จะเป็นก้าวสำคัญให้ทุกท่านได้เดินตามความฝัน ความตั้งใจและประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินอาชีพต่อไป”

คณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์สงขลา และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปี 2554

งานที่ได้รางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2561 จะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2–11 ตุลาคม 2561 และจัดแสดงที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 12–26 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ภาคผนวก A:

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2561

รางวัล
ผู้ชนะ
อายุ
ชื่อผลงาน
เงินรางวัล
ประเภทศิลปินอาชีพ
UOB Painting of the Year Award
อภิวัฒน์ บรรลือ
38
ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
750,000 บาท  
เหรียญทอง
อนันต์ยศ จันทร์นวล
24
ไทยมุง
300,000 บาท  
เหรียญเงิน
จงจิตร มูลมาตย์
38
ชีวิตเป็นเรื่องหนัก 1
240,000 บาท  
เหรียญทองแดง
นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
43
พิจารณาลมหายใจ 2
150,000 บาท  
ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
Most Promising Artist of the Year Award
ชัยชนะ ลือตระกูล
27
Rhythm of Transformation No. 4
90,000 บาท  
เหรียญทอง
มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ
25
ทัศนียภาพของกาลเวลา
75,000 บาท  
เหรียญเงิน
ถวัลย์ ประมาณ
53
ปัญญา 02/07/18 ประเทศไทย
45,000 บาท  
เหรียญทองแดง
ด.ช. วชิรวิทย์ สามารถ
12
บันทึกความทรงจำ หมายเลข 5
30,000 บาท  

No comments

Powered by Blogger.