Header Ads

Header ADS

ด้วยความรักและผูกพัน 'ฉลามแบงค์' คืนถิ่น ร่วมสานปณิธาน 'กีฬาสร้างคน' ที่สาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม

อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย นิธิ อินทรพิชัย  หรือ 'ฉลามแบงค์' เจ้าของเหรียญทอง กีฬาว่ายน้ำ ซีเกมส์ 1993  วันนี้ ในชื่อปัจจุบัน เชาว์นิธิศวร์ อินทรพิชัย เขาได้หวนกลับคืนสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในฐานะ หัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอน สโมสรกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม ด้วยปณิธานความมุ่งมั่น ที่จะใช้กีฬาสร้างคน  สร้างนักกีฬาเยาวชน ระดับประถม มุ่งสู่ความสำเร็จในการเป็นนักกีฬา ผ่านกีฬาว่ายน้ำ โดย มุ่งสร้างให้เกิด ความสนุกสนาน ในกีฬาว่ายน้ำ มากกว่า เป้าหมายแห่งชัยชนะ จากความคาดหวังของบรรดาผู้ปกครองที่กดดันจนกระทั่งเด็ก ๆ ขาดความสนุก ในกีฬาว่ายน้ำ

'ฉลามแบงค์' เริ่มต้นการศึกษาที่ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ในระดับประถมศึกษา จากนั้นได้ย้ายไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน และได้ทุนโอลิมปิคสากลไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Bolles School เมือง Jacksonville รัฐ Florida ในขณะที่ศึกษาอยู่ ได้เป็นนักกีฬาของทีมโรงเรียน และได้เป็น State Champion ของรัฐฟลอริดา Rank Top Ten ใน National High School การแข่งขัน US Open 1993 (Finalist ท่าผีเสื้อ 200 เมตร) US Junior National ปี 1993, 1994 (Finalist ท่าผีเสื้อ 200 เมตร) US Senior National ปี 1994, 1995 หลังจากจบการศึกษา ได้ Rank Top Ten ระดับรุ่นอายุ 16 ปี ใน ท่าผีเสื้อ 100, 200 เมตร จากนั้นในปี 1996 ฉลามแบงค์ ได้ Recuite เข้าศึกษาต่อที่ North Carolina State University ในสาขาสังคมวิทยา ช่วงศึกษาได้เป็นนักกีฬาทีมว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ

เดอะ ไทม์ ออฟ สยาม (www.timesofsiam.com) ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ 'ฉลามแบงค์' ในอดีต หรือ  'โค้ชแบงค์' ในปัจจุบัน ณ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมรับฟังข้อคิดและนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนฯ จากผู้อำนวยการ ผศ. ดร.นพดล กองศิลป์ หัวเรือใหญ่การสร้างอนาคตเยาวชนกีฬารุ่นเล็กให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามในวันข้างหน้า ภายใต้คอนเซปต์ 'กีฬาสร้างคน'

โค้ชแบงค์ ได้เล่าความเป็นมาให้ฟังว่า "ผมเคยเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา สนใจกีฬาว่ายน้ำเพราะพ่อแม่ส่งเสริมให้รักกีฬา ร่างกายจะได้แข็งแรง ก็ได้อ.เธียรชัยและอาจารย์หลาย ๆ ท่านฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาของโรงเรียนประเภททีมเล็ก ซึ่ง อาจารย์บางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือย้ายไปที่อื่น จนเมื่อได้ไปเรียนต่อที่ รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ในระดับมัธยมต้น ก็ได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง จนได้ติดทีมชาติและได้แข่งกีฬาระดับชาติ ทั้งซีเกมส์ 4 ครั้ง เอเชี่ยนเกมส์ 1 ครั้ง และโอลิมปิคเกมส์ 1 ครั้งในปี 1996 ได้เหรียญกลับมาและสร้างความภาคภูมิใจแต่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

ช่วงนั้นกีฬาว่ายน้ำได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเรา รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักกีฬาว่ายน้ำไทยได้ทุนไปศึกษาจำนวน 3 คน คือ 'ณุก' รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ และ 'แหวน' ประพาฬสาย มินประพาฬ ผมเป็นคนที่ 3 ที่ได้ทุนนี้ ได้เข้าเรียน High School ที่ Bolles School ได้รับการฝึกฝนทักษะกีฬาว่ายน้ำ ได้รับการพัฒนาร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา จนได้เป็นนักกีฬาโรงเรียน หลังจากจบไฮท์สคูลก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ North Carolina State University เรียนจบก็กลับมารับใช้ชาติ เป็นโค้ชฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติรุ่นน้องในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เวียตนาม"

ต่อประเด็นคอนเซปต์ "กีฬาจะสร้างคน" โค้ชแบงค์ อธิบายให้ฟังว่า

"กีฬา เป็น ยาวิเศษ คือนอกจากจะทำให้ผู้เล่นกีฬามีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยแล้ว ยังสามารถสร้างจิตใจ ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยินดีเมื่อเพื่อนได้ชัยชนะ ไม่ใช่มุ่งแต่จะเอาชนะอย่างเดียว เวลาที่แพ้ก็ไม่เอาแต่โทษตัวเอง เด็ก ๆ จะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียน แห่งนี้มุ่งสร้างและปลูกฝังคุณธรรมที่ดีอยู่แล้ว โดยผ่านวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ท่านผอ.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดีกับทุก ๆ กิจกรรมของโรงเรียนฯ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม เรามี สโมสรกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเราสามารถสร้างนักกีฬาทีมชาติมาแล้วหลายรุ่น ทั้งกีฬาว่ายน้ำและกีฬาอื่่น ๆ เป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตการเพาะต้นกล้าที่ดีจากโรงเรียนของเรา รวมทั้งผมเอง ก็เป็นหนึ่งในนั้น"

"โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นี้ผมกล้าที่จะพูดว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่นำ Sports Psychology (จิตวิทยาการกีฬา) มาใช้ในการพัฒนาทักษะการกีฬา ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ เด็กนักกีฬา ผู้ปกครอง และโค้ช จะต้องเรียนรู้ พูดคุย ให้กำลังใจ ปรับเปลี่ยน สร้างทัศนคติใหม่ โดยนักจิตวิทยา ( Psychologist) จะเข้ามาทำหน้าที่พูดคุย เพื่อให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลาย สนุกกับการเล่นกีฬา มิใช่เอาแต่กดดันอย่างเดียว ใช้ควบคู่กับวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science ซึ่งเป็นศาสตร์ในการสร้างเสริมพัฒนาสรีระ ร่างกาย โดยมีนักโภชนาการที่ทำหน้าที่เรื่องอาหารสำกรับนักกีฬาอีกด้วย จนทำให้นักกีฬาหลายท่านได้เหรียณทองมาแล้ว"

"อย่าฝืนบังคับให้เด็กทำเสมือนเด็กเป็นหุ่นยนต์ เราต้องทำให้เด็กสนุกกับกิจกรรมที่ทำ เล่นกับเด็ก  มุ่งเน้นความสุข สนุก ไม่บีบบังคับเด็ก เราต้องมีใจรักเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองเอาต้องใส่ใจลูกว่า ลูกมีใจรักกีฬาประเภทไหน ต้องค่อย ๆ สอน ปูพื้นฐานให้เขารักกีฬา การเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ของพวกเขา ให้พวกเขามีชีวิตวัยเด็กไปด้วยความสนุกสนาน ช่วงฝึกสอนก็ไม่ควรซีเรียสมากเกินไป มีเกมส์ให้เล่นระหว่างเรียน ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง พาเด็ก ๆ ไปดูนักกีฬารุ่นพี่ฝึกซ้อมว่า กว่าพวกเขาจะได้เหรียญรางวัลนั้น พวกเขาต้องต่อสู้มาขนาดใหน ซึ่งการได้เหรียญรางวัลจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นผลพลอยได้จากการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วง"

"ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักกีฬานั้น เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พาพวกเขาทำทุก ๆ กิจกรรม เช่น ลงสระว่ายน้ำกับพวกเขา พาไปทัศนศึกษาดูการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ไม่กดดันเด็กจนเกินไป แม้จะแพ้การแข่งขันก็ไม่ควรไปดุด่า ลงโทษเด็ก ควรให้กำลังใจ ให้โอกาสพาไปแข่งขันหาประสบการณ์หลาย ๆ ที่ การไปตระเวณแข่งหลายสนามพวกเขาจะได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยเข่นกัน"

"อยากให้พวกเด็ก ๆ ได้รู้จักการเป็นนักกีฬาจริง ๆ รู้แพ้ รู้ชนะ มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ ใช้เทคโนโลยีด้านการกีฬาเข้ามาช่วยเพิ่มทักษะ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้สมส่วน สวยงาม คล่องแคล่ว ส่วนเหรียญรางวัลนั้น ขอให้เป็นแค่สิ่งของที่เป็นผลตอบแทนของความพยายามที่นำความภาคภูมิใจมาให้นักกีฬา มิใช่เป้าหมายจนกลายเป็นความกดดันจนกระทั่งสูญเสียความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา หากทำได้ กีฬาจะสามารถสร้างคน ๆ หนึ่งให้โตขึ้นและเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ" โค้ชแบงค์ ฝากทิ้งท้าย

No comments

Powered by Blogger.