Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 5/2562


BEM ต้อนรับคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา #'ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท' ต้อนรับท่านทูตและผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กร

ณฤทธิ์ เจียอาภา (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ มร. อาซิม อิฟติคาร์ อาห์หมัด (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย, พลตำรวจเอก เฉลิมเดช ชมพูนุท (ที่ 3 จากขวา) และ มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน (ซ้ายสุด) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมด้วยท่านทูตจากประเทศต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กร ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมและออกรอบทดสอบสนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเดอะวิว เมื่อวันก่อน #

No comments

Powered by Blogger.