Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 28/2562


BEM ต้อนรับอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยคณะฯ ได้ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT จากสถานีเตาปูน ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ เพื่อชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) พร้อมชมห้องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง (Driving Train Simulator เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา #



นีโอ ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน เปิดงาน InterCare Asia 2019

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดงาน InterCare Asia 2019 Plus Travel Dream Destinations งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมธุรกิจและบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ณ ฮอลล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็ว ๆ นี้ #



ETDA จัดงาน '1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019' ชวนกูรูนานาชาติแชร์ไอเดีย ผลักดันดิจิทัลไอดีไทยให้สำเร็จ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการ '1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019' ภายใต้แนวคิด 'Unlocking the Potential of Thailand Digital Economy : International Digital ID Use Cases' โดยได้รับเกียรติจากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ETDA (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเอสโตเนีย อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ร่วมกันผลักดันการใช้ดิจิทัลไอดี และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทางภาครัฐและภาคเอกชนนานาชาติ ในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ Digital ID (ดิจิทัลไอดี) ของประเทศไทย ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ #



ดีป้า โชว์ต้นแบบเกษตร 4.0 ติดตามความสำเร็จ โครงการเปลี่ยนผ่านชุมชนและสถานประกอบการสู่ดิจิทัลของพื้นที่อีอีซี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และพนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เยี่ยมชมผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup ที่ได้รับทุนช่วยเหลือและอุดหนุน Digital Transformation Fund และ คูปองดิจิทัล Mini Transformation Voucher ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ด้านการเกษตร เดินหน้าติดตามความสำเร็จโครงการเปลี่ยนผ่านชุมชนและสถานประกอบการสู่ดิจิทัล พร้อมศึกษาดูงานความคืบหน้าและความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ การเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ #



ม.มหิดล โชว์ศักยภาพ จัดงาน 'Mahidol R-I-SE NOW' ครั้งแรกกับงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) (ขวาสุด) ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน 'Mahidol R-I-SE NOW' หรือ Research & Innovation Special Exhibition เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23–24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (ที่ 2 จากซ้าย), ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา (ที่ 2 จากขวา) และดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ซ้ายสุด) ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อเร็ว ๆ นี้ #

No comments

Powered by Blogger.