Header Ads

Header ADS

ภาพข่าวประจำสัปดาห์ที่ 32/2562


CEO อินเตอร์ไพร์ม มีเดียฯกับบทบาทการเป็นวิทยกรฯ

นายภาวิต ศุปทีปมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด ได้รับเชิญไปเป็นวิทยกรเพื่อบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับธุรกิจสื่อโฆษณา และงานอีเว้นท์คอนเสิร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อเน้นการทำแบรนด์ให้ติดตา เพื่อเพิ่มยอดขาย การโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งครอบคลุมถึงทุกสื่อดิจิตอล ทุกประเภทให้ได้ผลและถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย งานนี้ได้รับผลตอบที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างล้นหลาม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ #BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา #

No comments

Powered by Blogger.