Header Ads

Header ADS

วิสัยทัศน์กว้างไกล ผอ. สสว. ใส่เทคโนโลยี ติดดาบ เอสเอ็มอี ไทย

เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมสำหรับ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำเทคโนโลยีสร้างการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการผ่านแอพพลิเคชั่น SME CONNEXT ภายใต้แนวคิด 'ครบ ในคลิกเดียว เพื่อ SME' หวังพลิกโฉมผู้ประกอบการไทยสู่ยุค 4.0 สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตแข็งแกร่งรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป


No comments

Powered by Blogger.