Header Ads

Header ADS

ประกาศผลการตัดสิน 'ประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากวรรณกรรมไทย ปี 13' 4 เด็กไทยรักการอ่านสานต่องานศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง!

ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทยใน โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ 'บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย' เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ภูมิใจในภาษา และวรรณกรรมไทย พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ผ่านการถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านนำเสนอเป็นภาพวาดจากจินตนาการ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศิลปินชั้นครูแห่งวงการศิลปะและวรรณกรรมของไทย สื่อมวลชน คณะครูอาจารย์ และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมชื่นชมนิทรรศการผลงานศิลปะของเยาวชนที่ได้รับการจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงพิเศษชุด 'บวรศิลป์ถิ่นไทย' ของกลุ่มคิดบวกสิปป์ ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากรายการ Thailand’s Got Talent มาแล้ว ก่อนจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ดร.สังคม ทองมี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และธวัชชัย สมคง พร้อมเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศของโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งผลงานออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ดังนี้

ประถมศึกษา

● รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายธนกร แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อผลงาน 'มหกรรมในท้องทุ่ง' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง มหกรรมในท้องทุ่ง รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้น

● รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายพู่กัน สร่องศรี โรงเรียนสารวิทยา
ชื่อผลงาน 'ชักพระ' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง บ้านชายทุ่ง รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

● รางวัลชนะเลิศ : นางสาวมนทกานติ ฤทธิ์จำนงค์ โรงเรียนศรียาภัย
ชื่อผลงาน 'ความรู้สึกข้างใน' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาววนวรรณ ศิริจินโน ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่ ชื่อผลงาน 'ข้าวก้นบาตรของหลวงปู่' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง คนอยู่วัด รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวศรัญญา ชัยวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชื่อผลงาน 'หนูลูกพระ' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง ขวัญสงฆ์ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

อุดมศึกษา

● รางวัลชนะเลิศ : นายผจงภักดิ์ เอาเจริญภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) ชื่อผลงาน 'โฮปเฟล' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง ไผ่แดง รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวพิสชา พ่วงลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ชื่อผลงาน 'แสงสว่างแห่งศรัทธา' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง ตำนานภูเขาทอง รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายพงศธร ทิพาเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน 'เรื่องราวของเจ้าทองเทา' จากแรงบันดาลใจในวรรณกรรมเรื่อง หมา (อยู่) วัด รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลงานของเยาวชน ผ่านการจำหน่ายภาพการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ที่ www.intouchcompany.com ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ติดตามผลการประกาศรางวัลและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : intouchstation สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 082-796-1670-1, 02-934-6767 และ 02-118-6953 หรือ Line ID: Jintanakarn.intouchNo comments

Powered by Blogger.