Header Ads

Header ADS

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (OCSC International Education Expo 2019)

ในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากฝัน และคันหาโอกาสที่จะออกเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากโลกที่คุ้นเคย งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 16 (OCSC intemational Education Expo 2019 เป็นงานที่รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศมาไว้ด้วยกันกว่า 317 สถาบัน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากโชนอังกฤษ ยุโรป อเมริกา แคนาดา และ เอเชีย ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานเดียวที่รวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนต่อต่างประทศ แหล่งทุนการศึกษาที่มากที่สุด และ ในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ. ตั้งใจเตรียมข้อมูลพิเศษ HAPPY STUDYING ABROAD เพื่อให้นักเรียนที่เตรียมพร้อมไปเรียนในต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลและประสบการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนในรั้วสถาบัน เพราะกิจกรรมนอกหัองเรียนสามารถจะทำให้ผู้ที่ไปเรียนในต่างแตนสร้างเสริมประสบกรณ์ของตนเองมากขึ้นได้ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้ ถือเป็นงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับประถม ม้ธยม จนถึงปริญญเอก โดยสำนักงาน ก.พ. หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ของไทย ในปีนี้จัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00-18:00 น.

งานมหกรรมการศึษาต่อต่างประเทศนี้ เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนเข้ามาเพื่อหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้อย่างตรงจุด โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อต่างประเทศและรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวนกว่า 500 ทุน ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก

งานนี้เป็นงานเดียวที่จัดกิจกรรมกี่ยวกับทุนการศึกษมาให้ผู้เข้าร่วมงานทุกทนได้ปรึกษาข้อมูล ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกท่านสามารถทดลองสอบทำข้อสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพื่อเตรียมตัวขอทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดรับสมัครทุน UiS ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อีกด้วย

"ในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ทุก ๆ คนต้องปรับตัวให้เท่าทันการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ต้าน การไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่อนาคตของชาติจะสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมอันหลากหลาย เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนคนไทยเพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถกลับมาพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป" หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าว

"เราต้องการให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักว่า งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเป็นสวนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเขา ซึ่งเราเชื่อว่าการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น ซึ่งหากคุณต้องการที่จะออกนอกกรอบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ในห้องเรียนและก้าวออกนอก Comfort zone จากสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงตัวเอง งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศไนปีนี้จะทำให้คุณได้พบกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ ภาษา สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้"

เลขาธิการ ก.พ. กล่าวต่อว่า "โดยผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านในการให้ความรู้ ความเข้าใจว่า การศึกษาต่อต่างประเทศไม่ได้เป็นระบบการศึกษาที่แปลกแยกหรือแตกต่างจากระบบการศึกษาเดิมของพวกเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งทุกวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากขึ้นที่ต้องการมีส่วนในการหาข้อมูลและมีส่วนร่วมด้วยตัวเองในการเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป

ปัจจุบันนักศึกษจำนวนมากก็เริ่มหาประสบการณ์ระหว่างอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวให้กับชีวิตการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้ ซึ่งการศึกษาต่อต่างประเทศจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะที่สำคัญอย่างมากในการตรียมตัวสู่ชีวิตการทำงาน โดยนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมในงานนี้จะได้รับโอกาสพิเศษที่สามารถบูรณาการการศึกษาในระบบของไทยให้เข้ากับระบบการศึกษาต่อในระดับต่างประเทศหรือระดับโลกได้"

หากคุณกำลังมองหาแนวทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC international Education Expo 2019 ปีนี้มีความแตกต่างจากงานแนะแนวการศึกษาอื่น ๆ ที่คุณเคยร่วมงานมา เพราะเป็นงานที่ช่วยเปิดโอกาสการศึกษาให้กับซ่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณ โดยไนปีนี้จัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00-18:00 น.No comments

Powered by Blogger.