Header Ads

Header ADS

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เผยแพร่เทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ แก่นิสิตนักศึกษา

[ปทุมธานี] บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แคมปัส โรดโชว์ 2020 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนสมัครงาน หรือ ฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทยานยนต์ชั้นนำของประเทศด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ รวม 5 แห่งวันที่
มหาวิทยาลัย
6 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2563
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2563
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงได้จัดกิจกรรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แคมปัส โรดโชว์ ที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นำเสนอเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่มาพร้อมกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเทคโนโลยีนี้ด้วยตนเอง

สำหรับเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในภาษาญี่ปุ่น 'เดน' หมายถึง ไฟฟ้า และ 'โด' หมายถึง การขับขี่ เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือ ชุดระบบไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับที่พักอาศัย ประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบเทคโนโลยี Vehicle-to-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย โดยระบบ เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ นำไปชาร์จ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย เทคโนโลยีดังกล่าวจึงช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย

No comments

Powered by Blogger.