Header Ads

Header ADS

เดอะ ภู Bangkok clinic รับรางวัล ASEAN TOP QUALITY AWARDS 2020 ประเภทสาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายณัฐภัทร ไตรสุวรรณ ผู้บริหาร เดอะ ภู Bangkok clinic เข้ารับรางวัล ASEAN TOP QUALITY AWARDS 2020 ประเภทสาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น โดยพลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

งาน ASEAN TOP QUALITY AWARDS มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรางวัล สุดยอดธุรกิจ และผู้นำองค์กรดีเด่น แห่งอาเซียน เพื่อเชิดชู และการันตี ในผลงานการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคล องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงานและธุรกิจ ทั้งส่วนบุคคล และองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไป เป็นการยกระดับและการันตีว่าผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน พร้อมกับรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนายณัฐภัทร ไตรสุวรรณ ผู้บริหาร เดอะ ภู Bangkok clinic ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัลนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึง ความสำเร็จของเดอะ ภู Bangkok clinic ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และเรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตในเรื่องธุรกิจทางด้านความงาม เพราะเชื่อมั่นว่าความงามเป็นส่วนสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะการมีบุคลิกภาพที่ดี จะนำความสำเร็จด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการติดต่อกับผู้อื่น ซึ่งต้องดึงความงามของศักยภาพของคนคนหนึ่งที่สามารถดึงออกมาได้ให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นตนเอง”

“สำหรับกลยุทธ์ในการทำงาน ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์กรทุกตำแหน่ง ซึ่งความจริงใจที่มีต่อลูกค้านั้น คือเราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน อย. และให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษา ส่วนบุคลากรในองค์กรนั้นเราก็ให้ความจริงใจให้การดูแล ตั้งแต่ตัวเขาเองและครอบครัว ถ้าเขาอยู่ได้เขาก็มีแรงทำงานให้กับองค์กร และก็ถ่ายทอดความจริงใจให้แก่ลูกค้าในที่สุด"

No comments

Powered by Blogger.