https://www.timesofsiam.com

ความเป็นมา


สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใน Social อย่าง Twitter ได้มีการบ่นว่า ทำไมสื่อส่วนกลางไม่ตีข่าว หรือไม่ไปทำข่าว

อันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อยักษ์ใหญ่หรือสื่อขนาดกลาง ขนาดเล็ก การดำเนินงานเป็นแบบระบบรวมศูนย์กลาง ถึงจะมีศูนย์ข่าวประจำภูมิภาคก็จริง แต่ในการพิจารณาลงข่าวนั้นต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการคำนึงถึงเหตุผลทางธุรกิจด้วย การทำสื่อก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง มีรายได้รายจ่าย และภายใต้ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายก็จะส่งผลมาถึงบุคลากร จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับข่าวที่ก่อให้เกิดรายได้ด้วย ยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การที่นักข่าวต่างถิ่นเข้าไปในพื้นที่ นอกจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ยังต้องเผชิญการกักตัวด้วย คือพอไปถึง นอกจากจะไม่ได้ไปทำงานแล้ว ยังอาจถูกกักตัวอีก

เราจึงเกิดความคิดที่จะสร้างสื่อออนไลน์ของประชาชน โดยประชาชน คือ ประชาชนทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้ สามารถนำเสนอเรื่องราว ข่าวสารในชุมชน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ ซึ่งการดำเนินงานเป็นแบบกระจายทั่วประเทศ

ทุกคนที่สนับสนุนและสมัครใช้งาน สามารถโพสต์เนื้อหาได้ด้วยตนเอง ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่เป็นการกล่าวร้าย หมิ่นประมาทผู้อื่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฉับไว

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของดีภายในชุมชน สู่สาธารณะ โดยผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นผู้เผยแพร่

3. เพื่อร้องทุกข์ ตีแผ่ประเด็นความเดือดร้อนภายในชุมชนให้สังคมภายนอกได้รับทราบ จะได้สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชน สู่ตลาด

5. เพื่อเป็นแหล่งข่าวให้กับบรรดาสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่สื่อฯ เหล่านั้นจะได้ทำการขยายผล ตีแผ่เป็นลำดับต่อไป

การดำเนินงาน

1. ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 3 ปีกว่า ให้มีเนื้อหาที่เป็นเว็บไซต์ประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้สนับสนุนและสมัครใช้งาน แต่ละคนจะมี Username ของตนเอง สามารถโพสต์ได้ สามารถมองเห็นโพสต์ของผู้อื่นได้ว่า มียอดวิวเท่าไหร่?

3. Account หลักหรือ Admin เท่านั้น ที่สามารถเข้าไป แก้ไข ปิด หรือ ลบ โพสต์ของ User อื่น ๆ ได้ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์

ประโยชน์ที่จะได้รับจากเว็บไซต์ประชาชน

1. ชุมชนได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

2. ผู้สนับสนุนและสมัครใช้งาน สามารถสร้างรายได้จากการขายแบนเนอร์แทรกในเนื้อหาดังตัวอย่าง 👇


ซึ่งสามารถแทรกแบนเนอร์พร้อมลิงค์ลงในเนื้อหาที่ตนเองโพสต์ได้เลย โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้สนับสนุนและสมัครใช้งานรายอื่น ๆ

เนื้อหาภายในเว็บไซต์

ประกอบด้วย

1. ข่าว
2. สกู๊ป
3. ร้องทุกข์
4. ตลาด
5. ของดีศรีจังหวัด
6. ศิลปะ วัฒนธรรม
7. เรื่องราวประวัติศาสตร์
8. ประวัติย่อ
9. อะไรก็ได้

คลิกดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนี้อหา 👇

https://www.timesofsiam.com/p/times-of-siam-content.html

การบริหารจัดการ

1. แบนเนอร์ส่วนหัวของเว็บไซต์ เอาไว้ลงประกาศสำคัญ ๆ

2. แบนเนอร์ด้านข้างมีตำแหน่งเดียว

3. ไม่มีการขายโฆษณาสำหรับแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมจาก 2. เพราะจะทำให้มีมากมาย รกสายตาผู้ใช้งาน

4. ไม่มีการขายโฆษณาสำหรับแบนเนอร์แทรกในโพสต์ของผู้ใช้ (User) นอกจากในโพสต์ของ Admin (Times of Siam) เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาในโพสต์ของตนเอง

5. นายศรบถ ชูยศธิวงศ์ จะรับเป็นผู้บริหารและจัดการ (Admin) ไปจนกว่าจะมี 'ผู้สนับสนุนและสมัครใช้งาน' รวมกันครบ 2,500 ราย หลังจากนั้นจะจัดตั้งนิติบุคคล (ในรูปแบบชมรม หรือ สมาคม มูลนิธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้สนับสนุน) ที่จะมารับช่วงบริหารจัดการต่อไป เพื่อให้สามารถสืบทอดอายุการใช้งานต่อไปโดยไม่สะดุด หรือสิ้นสุดลงด้วยความตายของผู้บริหารและจัดการ (Admin) หรือ ผู้รับช่วงที่เป็นเอกบุคคล หรือสิ้นสุดระยะเวลาต่ออายโดเมนสูงสุด 10 ปี

การสนับสนุนและสมัครใช้งาน

1. สนับสนุน / สมัครใช้งาน เพียง 99 บาท เท่านั้น!

วิธีการ

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 9858334818 ชื่อบัญชี นายศรบถ ชูยศธิวงศ์

2. ไปโพสต์ตอบใน 👇 

https://twitter.com/TheTimesofSiam/status/1255029551215726593?s=09

หรือ https://www.facebook.com/114243500266133/posts/115421873481629/

แสดงหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งอีเมล xxxx@gmail.com ของตนเองไว้

3. จากนั้นเราจะใช้บัญชี Admin ส่ง Invite ไปให้ตามอีเมล์ที่แจ้ง

4. เมื่อได้รับอีเมล ให้ผู้สนับสนุนและสมัครใช้งานทำการตอบรับ และดำเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งหน้าต่างบราวเซอร์ปรากฏ ก็จะสามารถทำการโพสต์ได้แล้ว โดยศึกษาจากคู่มือ 👇

https://www.timesofsiam.com/p/instruction-blogger.html

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในการสมัครใช้งานนี้ ผู้สมัครใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้สมัครใช้งาน ซึ่งต่อไปหลังจากได้ทำการโพสต์ครั้งแรกแล้ว จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน (User)"

2. ผู้ใช้งานตกลงยอมรับในข้อความ เนื้อหา ดังที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์นี้ (https://www.timesofsiam.com/p/about-us.html)

3. ผู้ใช้งานตกลงยินยอมรับโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่เพียงผู้เดียว สำหรับความผิดอันเนื่องมาจาก

3.1 การโพสต์เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ อันเป็นการลามก อนาจาร

3.2 การโพสต์เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ อันเป็นการหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นเสียหายอย่างร้ายแรง

3.3 การโพสต์เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

3.4 การโพสต์เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ อันเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์