กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

มีจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงมีจักรพรรดินี 14 องค์ แบ่งเป็น จักรพรรดินีเจ็ดดาวเหนือ และ จักรพรรดินีเจ็ดดาวใต้

อันผัวเมียอยู่ด้วยกันย่อมมีการหยอกล้อโต้เถียงปะทะคารมกันบ้างตามประสา วันหนึ่งจักรพรรดิตรัสขึ้นมาว่า

"น้องหญิง ที่พวกเธอรักพี่ ก็เพราะว่าพี่นั้นเป็นจักรพรรดิ มีทรัพย์สมบัติมากมาย"

เจ็ดจักรพรรดินีทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็แย้งว่า

"หามิได้เพคะเจ้าพี่ ถึงแม้เจ้าพี่ไม่ได้เป็นจักรพรรดิ ไม่มีสมบัติพัสถานใด ๆ หม่อมฉันก็รัก"

จักรพรรดิบังเกิดดำริขึ้นมาโดยพลัน จึงโพล่งออกมาว่า

"ดีละ น้องหญิง งั้นชาติหน้าพี่จะไปเกิดเป็นคนธรรมดา พี่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มีสมบัติพัสถาน จนกว่าจะได้พิสูจน์แล้วว่า พวกเธอรักพี่หรือไม่?"

จักรพรรดินีทั้ง 14 ก็ว่า

"ชาติหน้าหม่อมฉันก็จะตามไปเกิด เพื่อรักเจ้าพี่"

เป็นธรรมดาประสาเพศหญิงที่มีผัวร่วมกันย่อมไม่มีการยอมกัน ยิ่งต่างความเชื่อด้วยแล้ว จึงเกิดการทุ่มเถียงเกทับบลัฟกันทำนองว่า ฝ่ายตนทำได้ อีกฝ่ายทำไม่ได้ จนนำไปสู่การท้าทายด้วยการสาบาน และให้ฝ่ายที่รักษาสัจจะได้ เป็นผู้สาปแช่งลงทัณฑ์ฝ่ายที่รักษาสัจจ์ไม่ได้

ครั้นจักรพรรดิสิ้นพระชนม์ชีพ จักรพรรดินีทั้งสองฝ่ายต่างได้ทำเครื่องหมายไว้บนกายธาตุขององค์จักรพรรดิ เพื่อ...

สองพันเจ็ดร้อยปีต่อมา.......