Header Ads

Header ADS

แม็คโคร ผุดรูปแบบบริจาคยุค 4.0 'คนไทยใจบุญ' เน้นง่ายสะดวก ปลอดภัย เชื่อถือได้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) และนายวิรัติ วงศ์พรภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายแม็คโคร 4.0 (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการ 'คนไทยใจบุญ' ตอบโจทย์สังคมแห่งการแบ่งปัน ตอบรับพฤติกรรมคนไทยใจบุญชอบช่วยเหลือบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ คนยากไร้เพิ่มขึ้น โดย คนไทยใจบุญ ออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ Pain point ของผู้บริจาค ให้สะดวก สั่งง่ายเข้ายุค 4.0 เชื่อถือได้และมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้า ที่สำคัญโครงการนี้ยังศึกษาความต้องการที่แท้จริงของสถานสงคราะห์และมูลนิธิฯ ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ผู้บริจาคมีแนวทางในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นและต้องการจริง ๆ ทั้งนี้ แม็คโครได้จัดสินค้าเป็นชุด ๆ ให้สะดวกต่อการสั่ง อาทิ ชุดเรียนรู้มหาสนุก, ชุดน้องสะอาด, ชุดฆ่าเชื้อ, ชุดหวานเย็น ฯลฯ สำหรับผู้สนใจ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กผ่านช่องทางออนไลน์ www.makroclick.com เพื่อสั่งสินค้า นัดวันจัดส่ง ณ สถานที่บริจาคได้No comments

Powered by Blogger.