Header Ads

Header ADS

KTBGS จัดกิจกรรม Happy Money สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (เสื้อขาว) จัดกิจกรรมโครงการ Happy Money เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินได้ในระยะยาวให้กับบุคลากร โดยมีนางภาวิณี ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม (สูทดำ) พร้อมตัวแทนพนักงานจากโครงการ Happy Money มาร่วมแบ่งปันความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์หลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ แกรนด์ มอนเต้ เขาใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้


No comments

Powered by Blogger.