Header Ads

Header ADS

BEM ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับผู้บริหารโครงการ และคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) พร้อมกันนี้ได้ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT จากสถานีอิสรภาพไปชมความสวยงามของสถานีสนามไชย สถานีวัดมังกร และสถานีหัวลำโพง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา


No comments

Powered by Blogger.