Header Ads

Breaking News

โกงฮั้ว สว.จากสภาสูงกลายเป็นสภาตํ่า.!!


ในฐานะอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ปี 67 เป็นผู้สมัครระดับจังหวัดที่พบเห็นว่า การเลือกสว.ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เห็นว่ามีพฤติการณ์และวิธีการลงคะแนน เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตาม มาตรา 33 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ผลการคัดเลือกสว. ผลสรุปออกมากติกามัน ”เห้” ขนาดไหนถึงได้ ส.ว ป.4 ป.7 อสม.ขนาดนี้ เห็นหรือยังว่าคนไทยบางกลุ่มบางพวกไม่มีคุณภาพไม่มีคุณสมบัติ เห็นแก่เงิน เห็นแก่ทองขายตัวมาเป็นขี้ข้าเขา อดีตนายกสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้ 4 คะแนน เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี และอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงมีทั้งความรู้ความสมารถ แต่อสม. ป.4 ป.7 ได้เป็น สว..? ไม่ได้ด้อยค่า แต่อยากได้สว.ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่งตั้งองค์กรอิสระ ต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศจะได้เดินไปข้างหน้าได้.!

ขอเรียกร้องให้นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ทำงานให้คุ้มกับภาษีประชาชน บอกว่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจับคนทุจริตได้ ถือว่าไม่ทำงาน.! ถ้าจะขจัดนักการเมืองชั่วช้า ต้องไม่ใช้ข้าราชการชั่ว ชาติ อำนาจที่ถูกต้อง คือศาลสถิตย์อันเป็นสากล อยากให้ตรวจสอบและจัดการ คนที่บล็อกโหวตหรือจัดตั้ง ไม่ใช่บอกว่าไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้ อย่างเรื่องไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง กลุ่มตนมีคนได้ศูนย์คะแนนหลายคน ท่านจะปล่อยให้ขบวนการปล้นชาติแบบนี้อยู่ไปจนถึงปี 72หรือ แล้วคิดไหมว่าประเทศจะเสียหายแค่ไหน องค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยบุคคลเหล่านี้จะการันตีได้อย่างไรว่า จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.!

ถามหาคนเขียนรัฐธรรมนูญให้ออกมาพูดบ้างสิ บอกว่าโกงไม่ได้ กติกาที่เขียนเนี่ย ออกมาพูดบ้างสิ หายไปไหนเงียบกริบเลย.? ประเทศไทยก็จนกันต่อไป.! ไอ้พวกซื้อได้ ขายได้ ประชาชนตาดำๆลำบาก.!

การเลือกสว.ครั้งนี้ มันสกปรกและเลวร้ายมาก ขบวนการมันเริ่มต้นมาตั้งแต่การรับสมัครที่อำเภอ.! ซึ่งไม่มีการกลั่นกรองอะไรทั้งสิ้น พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนของพรรคตัวเอง สามารถสมัครเข้ามาให้ได้มากที่สุด.!

กกต.จัดการเลือกตั้งคือหน้าที่ แต่เกิดความเลื่อมล้ำในการจัดการเลือกตั้งหาสว.ลงในพื้นที่ รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีช่องว่างของกฎหมาย สมควรมีการปรับปรุงแก้ไข ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศ คือประเทศต้องมีความสมดุลย์ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง สว.เป็นผู้แทนสภาสูงของคนทั้งประเทศ.! ผู้ที่ใด้รับการเลือกตั้งเป็นสว. จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปหารือ จนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.!

แต่ผลคะแนนที่ออกมาทำให้เห็นได้ว่า ระบบกฎหมายมีปัญหา มีช่องโหว่ช่องว่างที่ทำให้เกิดการควบคุมการเลือก สว.ที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ที่มีผลกระทบกับการเลือกสว. ทั้งระบบ ซึ่งช่องโหว่และช่องว่างดังกล่าว เกิดผลลัพธ์จากผลการลงคะแนน ปรากฎหลักฐานที่ชัดเจนจากผลคะแนน ที่อาจปรากฎได้ว่ามาจากฝ่ายการเมืองเป็นผู้จัดการและแทรกแซง จนอาจมองเห็นได้ว่าคนที่ได้รับเลือก มาจากฝ่ายการเมืองส่วนไหน อันทำให้การเลือก สว.เสียหายไปทั้งระบบ  ทำให้ผลคะแนนการเลือก สว.ที่ผ่านมา ที่ลงคะแนน เป็นกลุ่ม เป็นชุดๆ ถือว่าเดินเกมได้อย่างเหนือชั้น ทำให้ไม่ได้มาตามธรรมชาติ เห็นถึงการลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องและไม่เที่ยงธรรม แก่ผู้สมัครทั่วไป ทำให้ไม่ได้คนที่มีความรู้และประสบการณ์จากผู้สมัครด้วยเสียงส่วนใหญ่อย่างแท้จริง.!แต่ได้คนมาตามการสั่ง ได้มาจากคะแนนเสียงที่ไม่สุจริต อันทำให้ระบบการเลือก สว. และในที่สุดทำให้บ้านเมืองเสียหาย.!

หลักฐานที่ชัดเจนนี้ แม้ไม่ใช่เรื่องการใช้เงินหรือให้ประโยชน์ตอบแทนที่ชัดเจน แต่ผลคะแนนที่ออกมาเป็นการฝืนสายตา และไม่เกรงใจประชาชน ใช้เล่ห์เหลี่ยม กลโกงอย่างเหนือชั้น เช่น คำโกหก ตอแหล ปลิ้นปล้อน กะล่อน กลับกลอกอย่างหน้าด้านๆ เป็นการกระทำที่ทำให้ได้มาซึ่ง สว.ไม่สุจริต ไม่ถูกต้อง และไม่เที่ยงธรรม  สมควรที่ กกต.จะต้องพิจารณาโดยรอบครอบ เด็ดขาด และสั่งการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การเลือก สว.สุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผู้สมัครที่เป็นชนชั้นนำมีความรู้มีการศึกษาจะรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกให้มาเป็นแค่ตัวประกอบ ทั้งๆที่รายชื่อสว.ส่วนใหญ่ก็ถูกพรรคกำหนดไว้หมดแล้ว ส่วนสว.ในสังกัดพรรคการเมือง ก็จะกลายเป็นคนเลวในสายตาของประชาชนทั่วไป ภาพพจน์ที่ดีงามในอดีตของสว.เหล่านี้ จะถูกกลบลบด้วยภาพของสว.ขายตัว ยอมตกเป็นเด็กในคาถาที่พรรค สามารถสั่งซ้ายหัน-ขวาหันได้ตามต้องการ.!?

 

ผมอยากให้ กกต.ไปดำเนินการตรวจสอบไปตามกฎหมายที่เขามีหน้าที่และอำนาจไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นไป จากนั้นให้วุฒิสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบทำหน้าที่ของเขากันไปก่อนถึงค่อยมาใช้สิทธิว่ากล่าวเขาตามที่ควรเป็น เพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อความสะใจของเราเอง.! เพราะผมเองคิดว่าผมก็แค่คนๆหนึ่งที่ทำงานทางการเมืองแม้จะไม่ยาวนาน แต่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายไหน ผมเคารพทุกๆคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ.!

หากประธานสว.เป็นไปตามคาด เท่ากับ กลุ่มสีน้ำเงิน ยึดสภาสูงเบ็ดเสร็จ ก็ไม่ต่างจากสภา ”ผัวเมีย” ที่มาจากการเลือกตั้ง ถูกครอบงำโดยกลุ่มการเมือง.! บทบาทหน้าที่ของสว. นอกจากกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกจำนวนมาก จึงต้องมี สว.ที่เป็นอิสระ เพื่อเลือกองค์กรอิสระ แต่เมื่อสว.มาจากกลุ่มการเมือง ก็อาจเชื่อได้ว่าการยกมือโหวตลงมติในเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามใบสั่ง และจะมีการ แจกกล้วย กันสนั่นแน่เมื่อกรรมการในองค์กรอิสระเป็นบุคคลที่แนบชิด หรือสังกัดกลุ่มการเมือง.!

กลุ่มการเมืองซื้อใจประชาชนด้วยงบประมาณแผ่นดิน ได้นโยบายประชานิยม หรือโยนเศษเนื้อข้างเขียงเลี้ยงสุนัข สามารถทำให้ประชาชนส่วนใหญ่กลายเป็นสุนัขรับใช้อย่างน่าสมเพชเวทนา.! เจตนารมณ์ที่จะให้ถ่วงดุลคานอำนาจกันก็จะบิดเบี้ยวไป ระบอบประชาธิปไตยของไทยก็จะอ่อนแอ การเมืองไทย จะวนอยู่ในวงจรอุบาทว์เหมือนเดิม.!

ไม่มีความคิดเห็น