Header Ads

Header ADS

Know Us


ความเป็นมา :

Times of Siam มีต้นแบบทางความคิดมาจาก Times of London หรือเรียกว่ามี Times of London เป็น Idol ก็ได้ หากไม่นับ Times of Siam นอกจาก Times of London แล้ว ในชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Times of ยังมี Times of India, Times of Israel, Times of Malta, Times of Zambia ฯลฯ

ไม่เพียงแต่ชื่อเท่านั้น ที่ได้ต้นแบบมาจากสื่อชั้นนำของต่างประเทศ ในส่วนของฟอร์ม (Format) ของข่าวหรือเนื้อหา ก็ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เพราะว่า Webmaster ได้เคยเป็น Sales Representative ของ Time International Inc (ประเทศไทย) มีหน้าที่ในการหา Subscriber ที่สนใจอ่าน TIME Magazine และ จากการที่เราสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในด้านเงินตราต่างประเทศ จึงทำให้ได้อ่านข่าวที่ส่งสัญญาณมาทางดาวเทียมในขณะนั้น จากสำนักข่าว Knight Ridder ต่อมาก็เป็น Bridge และสุดท้ายคือ Reuters รวมเวลานับตั้งแต่สมัยที่สัญญาณมาทางดาวเทียมจนถึงอินเทอร์เน็ต ก็รวมเวลาได้ร่วม 15 ปี จึงมีความคุ้นเคยกับ ฟอร์ม หรือ รูปแบบ ของสื่อเหล่านั้น


Conceptual Content :

The Times of Siam : Events [Future & Recent] ข้อความ Title นี้ชัดเจนดีแล้วถึง ขอบเขตเนื้อหา หรือ Content ของเรา

Times

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ www.dictionary.com ได้ให้คำจำกัดความ ความหมายหนึ่งไว้ว่า "a period considered with reference to its events"

Event

สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุถล่ม ฯลฯ หรือ ที่เกิดขึ้นอย่างมีการวางแผน มีการดำเนินการตามแผน

Event ที่เป็นข่าวอย่างเป็นทางการต้องมีการเชิญสื่อ และอาจมีการเชิญแขกวีไอพีด้วย หากประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถมองเห็น เข้าไปสังเกตุการณ์ หรือ ตลอดจนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ก็จะเป็น Open Event แต่หากไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ก็จะเป็น Private Event ซึ่งจะไม่มีใครพูดถึง เพราะไม่ตกเป็นข่าวอย่างเป็นทางการ

Future Event คือ งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งมักจะมีการแถลงข่าวก่อนล่วงหน้า

Recent Event คือ งานที่เพิ่งจบ หรือ ยังดำเนินอยู่ (และได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว) งานแถลงข่าว Event ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เป็น Recent Event ด้วยเช่นกัน (ตามมิยามข้างต้น) เพราะตัวของมันเอง งานนั้นได้จบลงแล้ว

สุดท้าย ชื่อเว็บไซต์ 'Times of Siam' นั้น บ่งบอกอยู่แล้วว่า ขอบข่ายจำกัดเฉพาะ Event ในประเทศไทยเท่านั้น!


แจ้งเพื่อทราบ :

สำหรับท่านที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี!!

1) ข่าวที่ทางเราไปทำด้วยตัวเอง เราใช้เน็ตเท่ากับจำนวน Data คือ ไม่เกิน 5MB ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ราว ๆ 4MB

ดังนั้น ข่าวฝากลงฟรีที่มี Data เกิน 4MB จึงไม่ผ่านตัวคัดกรองเข้ามาในระบบข่าวของเรา ไม่มีเหตุผลที่เราจะให้ข่าวฝากลงฟรีใช้เน็ตมากกว่าที่เราใช้ตามปกติ

2. ทางเรามีนโยบาย ลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงทำงานข่าวแบบ On the Go ไม่ใช่แบบ On Desk

เราจึงไม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบประเภทไฟล์เอกสาร เพราะเราไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์เอกสาร (ไม่สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์โมบาย เพราะพื้นที่ไม่พอ) อีกทั้งยังเป็นวิธีการโบราณ ไม่ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

*****ลองอ่าน บทความ นี้ดู*****

3) ทางเราใช้ Bot ช่วยในการทำข่าว หากว่าเนื้อหาข่าว และรูปภาพ ไม่เข้ามาในระบบ ทางเราก็คงทำอะไรไม่ได้

ทางเราจะไม่ทำการดาวน์โหลดใด ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาไปทำข่าวด้วยตัวเอง รูปภาพเราถ่ายเอง และอัพโหลดจากเครื่องโมบายของเรา ส่วนเนื้อข่าวพิมพ์จากกระดาษข่าวที่ได้มา

หากเราดาวน์โหลด Data จำนวน 4MB ตาม 1) แล้วเราต้องอัพโหลดในการขึ้นข่าวอีกครั้ง เท่ากับว่า เน็ตถูกใช้ไปถึง 8MB มากกว่าที่เราใช้ปกติอีก 1 เท่าตัว ไม่มีเหตุผลที่เราจะให้ข่าวฝากลงฟรีใช้เน็ตถึง 2 เท่าของที่เราใช้ตามปกติ

4) กรุณาอย่าส่งซ้ำ

การส่งซ้ำไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือของพีอาร์/แหล่งข่าวอีกด้วย

ทางเราจะสันนิษฐานว่าอีเมล์นั้นถูกส่งมาโดยไวรัสหรือมัลแวร์ และ เราจะไม่เปิดดู

5) นโยบายเกี่ยวกับ ข่าวฝากลงฟรี ปี 2019 คลิกที่นี่

ทางเราจะไม่แจ้งลิงค์ให้สำหรับข่าวฝากลงฟรี เพื่อความสะดวก ท่านสามารถเข้าร่วม Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/129459007714088/ ซึ่งจะทำให้ท่านได้ทราบโดยพลันเมื่อมีการโพสต์แชร์ลิงค์ข่าวในกลุ่ม


ด้วยความปรารถนาดี

*****การประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องมีจิตสำนึก*****

No comments

Powered by Blogger.