Header Ads

Breaking News

พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 บ.นาส แอ็ป..“แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใย ช่วยสังคม” บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ หน่วยปฏิบัติการ “กู้ชีพกูบแดง” หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 บริษัท นาส แอ็ป จำกัด (NAS COMPANY IN BANGKOK THAILAND) มอบพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด-19  “แบ่งปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใย ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือสังคม” ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องของใช้ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล ให้แก่ หน่วยปฏิบัติการ “กู้ชีพกูบแดง” หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริษัท นาส แอ็ป จำกัด ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/jRddXGfo61A


บริษัท นาส แอ็ป จำกัด ยื่นมือช่วยต่อสู้ภัยกับโรคระบาดใหม่

"Nas Securities" บริจาควัสดุต้านการแพร่ระบาดให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา


ในปีนี้ Nas ได้ทำการบริจาคมาแล้วหลายครั้งแล้ว และการระดมทุนครั้งนี้ได้ระดมพนักงานและนักลงทุนของ Nas เพื่อบริจาควัสดุเพื่อการกุศล


Nas จะยังคงให้กำลังของเราแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น