Header Ads

Breaking News

‘สภาเอสเอ็มอี’ เดินหน้าโครงการ “SMEs ไม่ทิ้งกัน สู้โควิด-19” ช่วยประชาชน มอบถุงยังชีพและยา Kerra ให้คณะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อ จ.สมุทรปราการ


นายศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้มอบหมายให้ นางสาวภัคข์ประภัส สุขใส กรรมการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นผู้แทนในการส่งมอบให้กับนางวรรณา สุกใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อนำถุงยังชีพและยาสมุนไพรไทย Kerra  ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการ และทีมแพทย์แผนไทยจากเวชกรโอสถ มอบให้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มดังกล่าวในท้องที่ใช้สำหรับดำรงชีพและรักษาตัว

ทั้งนี้ นายศุภชัยฯ กล่าว่า การมอบถุงยังชีพและยาสมุนไพร Kerra ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และประชนในท้องที่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักคอย รวมทั้งประชาชนที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และครอบครัวที่ต้องกักตัวที่บ้าน ซึ่งไม่มีรายได้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในยามวิกฤติที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา ประธานจังหวัดสภาเอสเอ็มอี และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้คนไทยในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

โดยทางสภาเอสเอ็มอี จะดำเนินโครงการช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 จะลดน้อยลงและเข้าสู่ภาวะปกติ                                                           

                                                      

ไม่มีความคิดเห็น