Header Ads

Breaking News

สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 4 เน้นปฏิบัติงานจริง

มีนาคม 11, 2566
สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 4 เน้นปฏิบัติงานจริง  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00...Read More

คณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อหนู ประจำปี 2566-2567 แต่งตั้ง ดร.พีรวัฒน์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ดร.ธัชวิน เป็นประธานจัดงาน, ผู้กำกับ สน.ชนะสงคราม เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กุมภาพันธ์ 12, 2566
คณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อหนู ประจำปี 2566-2567 แต่งตั้ง ดร.พีรวัฒน์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ดร.ธัชวิน เป็นประธานจัดงาน, ผู้กำกับ...Read More

สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 3 เน้นปฏิบัติงานจริง ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ให้การสนับสนุน

กุมภาพันธ์ 11, 2566
สมาพันธ์สื่อมวลชน ฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 3 เน้นปฏิบัติงานจริง ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ให้การสนับสนุน เมื่อ...Read More