Header Ads

Breaking News

วันสถาปนา รร.พระปฐมวิทยาลัย 113 ปี


วันที่ 23 ม.ค.2565 เวลา 09.00-13.00 น. ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นายทรงยศ พลายสถิตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า รร.พระปฐมวิทยาลัย, พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าและประธานศิษย์เก่า รร.พระปฐมวิทยาลัย รุ่นที่ 66 พร้อมคณะศิษย์เก่า รร.พระปฐมวิทยาลัย รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสถาปนา รร.พระปฐมวิทยาลัย ปีที่ 113 และวันคืนสู่ชาวน้ำเงิน-เหลือง บริเวณลานหน้า รร.พระปฐมวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

    1.ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว

    2.มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.พระปฐมวิทยาลัย ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 80 ทุน

    3.มอบโล่รางวัลเพชรพระปฐม แก่ครูอาวุโสและศิษย์เก่าที่มีผลงานดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.พระปฐมวิทยาลัย ประจำปี 2564-2565 รวม 76 คน

     4.ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงในปี พ.ศ. 2566 ให้กับคณะศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย รุ่นที่ 67

     5.รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นกับครู รร.พระปฐมวิทยาลัย

โดยมีนายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเพชรพระปฐม ให้กับครูอาวุโสและศิษย์เก่าดีเด่นดังกล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางคณะกรรมการจัดงานได้มีการทำหนังสือขออนุญาตและปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กับผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมาก อย่างเคร่งครัด

สมชาย/อ๊อด...รายงานไม่มีความคิดเห็น