Header Ads

Breaking News

สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่น8 -สูตรสำเร็จข่าว รุ่น1 เน้นปฏิบัติงานจริง 8 รุ่น ก้าวสู่ 400


เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2566 เวลา 13.00 น. นายกรณ์ธสิษฐ์ สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ เปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี รุ่นที่ 8 ในช่วงที่ 1 มีผู้ร่วมอบรม/สัมมนาประมาณ 35 ท่าน โดย นายพรเทพ ศรีนฤหล้า วิทยากรกิตติมศักดิ์ เป็นผู้บรรยายและให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา พร้อมนายปฤษฎี พงศ์ปารมี วิทยากรร่วมบรรยาย

ช่วงที่ 2 ฝึกอบรม/สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 โดย นายปฤษฎี พงศ์ปารมี ผู้บรรยายให้แก่ภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์จริง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา ประมาณ 20 ท่าน โดยเน้นปฏิบัติงานจริง ด้วยสูตรสำเร็จ ทำได้อย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้ทันที “ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน” ทำด้วยตนเองได้ทันที

จัดโดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิทาวเวอร์ OMNI Tower ถ.สุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2564 จนถึงรุ่นที่ 8 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Jewelry Group, ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กองบังคับการตำรวจนครบาล 1, ประธานสภาคนเมือง เขตพระนคร  โดยรุ่นที่ 5-8 พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ร่วมให้การสนับสนุนอีกด้วยปี 2564 สมาพันธ์ฯ ได้เปิดการฝึกอบรม/สัมมนานักข่าวฟรี รุ่นที่ 1 จนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่ 8 และปี 2566 ได้เปิด “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลจากทุกสาขาอาชีพ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และบางหน่วยงาน/องค์กร ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมอบรม/สัมมนา อทิ นักสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ข่าว ผู้สนใจในอาชีพสื่อสารมวลชน พิธีกร สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มสื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์/แอดมิน นักวิชาการ ข้าราชการ ตำรวจ นักกฎหมาย พ่อค้านักธุรกิจ ไกด์-ล่าม จิตอาสา อาชีพอิสระ เด็ก/เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ให้ความสนใจ และประสบผลสำเร็จอย่างมากอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ 2 ฝึกอบรม/สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 

โดยทั้ง 2 คอร์ส ช่วงที่ 1-2 มีเป้าหมายสำหรับผู้มีประสบการณ์ข่าวมาบ้าง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เลย อยากเรียนรู้ เพิ่มพัฒนาทักษะใหม่ๆ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆ มีเพื่อนข่าว มีพันธมิตรข่าว หรืออยากเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อสังคม ผู้เริ่มเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป หลายท่านอาจจะติดขัดในปัญหาอุปสรรค หรือไม่มั่นใจ จะสามารถแก้ไขได้ทันทีในระดับหนึ่ง พร้อมได้รับคำปรึกษาแนะนำได้เป็นอย่างดี และหลังจากผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา ยังสามารถขอคำปรึกษา/ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และทางสมาพันธ์ฯ ยังได้เปิดสโมสรนักข่าวอีกด้วย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานข่าวระหว่างสมาชิก และเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชน และในปี 2565 ได้เปิด สมาพันธ์ข่าวตำรวจ และสื่อออนไลน์ ขึ้นมาอีกด้วย

การดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้าง/พัฒนานักสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ข่าวอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ มองข้าม ไม่มั่นใจ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพรรคพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป โดยสมาพันธ์ฯ และวิทยากร จะชี้แนะ แนะนำ ฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาส และแหล่งข่าวช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ 

โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัด เน้นปฏิบัติงานจริง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว แสวงหา/เพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง และเกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ หรือนักข่าวพลเมือง และกลุ่มสื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์/แอดมิน ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยอีกเป็นจำนวนมาก

สมาพันธ์ฯ จะจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีความชำชาญเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จริงในแต่ละด้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  เรียนรู้ เพิ่มทักษะ กรณีศึกษา และสูตรสำเร็จ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

สมาพันธ์ฯ มีที่ทำการของสมาพันธ์ฯ และบริการห้องอบรม/สัมมนา โอ่โถงสะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์ครบครัน มีที่ตั้งในแหล่งธุรกิจ อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่ถนนสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ที่จอดรถยนต์ 250 คัน เดินทางที่สะดวกสบายคล่องตัวรวดเร็ว ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS (นานา) ใกล้ทางด่วน ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิ่งก์ มักกะสัน (Airport Rail Link)

สมาพันธ์ฯ ยังเปิดสโมสรนักข่าว ไว้คอยบริการสมาชิก เป็นศูนย์ประสานข่าว หรือเป็นที่พบปะพูดคุย ติดต่อประสานงานทำกิจกรรม ปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกด้วย พร้อมทั้งยังมีห้องประชุม/สัมมนาไว้คอยบริการในราคาสมาชิก พร้อมทั้งผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัด หากสมาชิกและผู้อบรม/สัมมนาที่ต้องการหาที่พัก จองที่พักบนอาคารทาวเวอร์/คอนโดมิเนียมชั้นบนของห้องอบรม ลงลิฟท์มาอบรม/สัมมนาได้โดยสะดวกสบาย และสมาพันธ์ฯ ยังเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อประชาชนอีกด้วย และบริการน้ำดื่ม น้ำชากาแฟฟรี (สำหรับผู้อบรม/สัมมนา) พร้อมที่จอดรถฟรี 250 คัน สำหรับผู้อบรม/สัมมนา หรือผู้มีเกียรติที่แวะมาเยี่ยมเยือน/ติดต่อกับสมาพันธ์ฯ 

สมาพันธ์ฯ ยังคงยึดมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคม เพื่อร่วมกันเป็นครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม

สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าวชั้นนำ มากว่า 6 ปี อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี

-เปิดโอกาสและช่องทางให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการและอยากจะเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน มีเพื่อนข่าว มีพันธมิตรข่าว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาประสบการณ์ความรู้ความสามารถ เรียนรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาตนเอง โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน ที่มีประสบการณ์จริง ร่วมบรรยายให้ความรู้

ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า 

ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน SME ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็ว ทำได้ทันที ทำได้เดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน ทำได้จริง เริ่มทำได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคคลในองค์กร

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างทันทีและรวดเร็ว เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของสังคมไทย

สร้างโอกาส สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคมธุรกิจ และข่าวทุกประเภททุกแขนง

ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ 

- นักสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง หาความรู้เพิ่มเติม และสิ่งที่มองข้ามไป

บุคคล/เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ที่ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทางใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็วทันที หรือคำแนะนำปรึกษาแลกเปลี่ยนในแวดวงข่าว

ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยาย

วิทยากรจากวงการสื่อสารมวลชน ผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริง (แล้วแต่โอกาสและความเหมาะสม)

-นายพรเทพ ศรีนฤหล้า CEO บริษัท ซินเกต จำกัด วิทยากรกิตติมศักดิ์ นักสร้างแรงบันดาลใจ และนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ร่วมบรรยาย

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา จากสมาพันธ์ฯ

เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

เริ่มทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันทีในเครือข่ายพันธมิตรข่าว และเริ่มทำธุรกิจข่าว เพื่อความเคลื่อนไหว

ให้คำแนะนำปรึกษาหารือ หลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรม 

สามารถเป็นพันธมิตรเปิดเครือข่ายได้ทันที ทุกชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ได้ทั่วประเทศ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละท่าน)


ไม่มีความคิดเห็น