Header Ads

Breaking News

แม็คโคร มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ ผ่านสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย


แม็คโคร ส่งต่อกำลังใจให้ชาวเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางสาวสุภานันท์ จันลาเศษ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาสาทร และตัวแทนพนักงาน ส่งมอบสินค้าจำเป็นกลุ่มอาหารแห้ง อาทิ น้ำมันพืช ถั่วเหลือง เกลือปรุงรส จำนวน 1,250 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัรสโควิด-19 ในพื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย โดยมี นายเมียว เมียนตัน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ หลังสถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้กับชาวเมียนมา และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเขตติดต่อชายแดน ตลอดจนศูนย์กักตัวในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงย่างกุ้ง รวมทั้งพนักงานแม็คโครชาวเมียนมาและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในสาขาในประเทศเมียนมาด้วย


ไม่มีความคิดเห็น