Header Ads

Breaking News

MRT แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม สานต่อโครงการ 'HEALTHY JOURNEY WITH BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ' โดยมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(มูลนิธิฯ) จำนวน 174,039 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย อัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยมี ทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิฯให้การต้อนรับ


ไม่มีความคิดเห็น