Header Ads

Breaking News

ตำรวจภูธร ภาค 1 ร่วมมือกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรในอนาคต สู่ความเป็นเลิศ


วันที่ 17 มี.ค.64 ระหว่างเวลา 10.00-12.00น. น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 1 กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมองค์กรร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ในอนาคตทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันทางด้านการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการภาครัฐ กฎหมาย ส่งเสริมการฝึกอบรม การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการศึกษาอื่นใดภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย


โดยมี พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค. ปฏิบัติราชการ ภ.1, ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1-ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) , ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน), ผบก.ในสังกัด ภ.1, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, รอง ผบก.อก.ภ.1, รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.1, ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี, คณะที่ปรึกษา ภ.1 และคณะ กต.ตร.ภ.จว./สภ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

สมชาย/อ๊อด...รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น