Header Ads

Breaking News

ผู้ว่าฯ ลำพูน น้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏฺิบัติการปลูกผักสวนครัว


ผู้ว่าฯ ลำพูน
น้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏฺิบัติการปลูกผักสวนครัว

 

ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏฺิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง

 

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : ที่ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน, สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏฺิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

และมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย การมอบเก้าอี้คัดแยกขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะ ตำบลป่าสัก การทำขนมครก ขนมต้ม ไส้อั่ว การทำข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เป็นต้น จากกลุ่มอาชีพในตำบลป่าสัก

 

โดยมี นายชนพัฒน์  ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน, นางธนพรรณ ริยะป่า พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน นายสุชาติ พิงคะสัน กำนันตำบลป่าสัก, นายโชติกา ใจอักษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ผู้นำ อช. ตำบลป่าสัก คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก อสม. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น