Header Ads

Breaking News

ร.ต.ต.วิรัช-ไพลิน นายกและรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดงานวันคล้ายวันเกิด พญ.ณัฐพร บุตรสาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1,324 ครัวเรือน พร้อมเงินสด “ให้ด้วยใจ ห่วงใยประชาชน จากใจ”


ร.ต.ต.วิรัช-ไพลิน นายกและรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
จัดงานวันคล้ายวันเกิด พญ.ณัฐพร บุตรสาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1,324 ครัวเรือน พร้อมเงินสด “ให้ด้วยใจ ห่วงใยประชาชน จากใจ”

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. “ให้ด้วยใจ ห่วงใยประชาชน จากใจ” ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ และครอบครัว จัดงานวันคล้ายวันเกิด พญ.ณัฐพร โตอิ้ม บุตรสาว โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในนามโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช, จ่าวิรัชฟู๊ด, ร้านจ่าวิรัช outlet พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน จำนวน 1,324 ครัวเรือน พร้อมเงินสด 500 บาท ในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือจัดเตรียมสิ่งของและจัดเตรียมสถานที่ ณ บ้านเรือนไทย

ไม่มีความคิดเห็น