Header Ads

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีสดุดีตำรวจที่เสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่, กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนาม


เมื่อวันที่ 17 ต.ค.66 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยคุณนิภาพรรณ  สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน

จ.นครปฐม

เวลา 15.15 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวลา 15.40 น. พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม และประกอบพิธีวางพวงมาลา และตรึงหมุดแผ่นจารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต แท่นที่ 10 ณ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

เวลา 17.00 น. พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น