Header Ads

Breaking News

เชิญร่วมสืบสานศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๒

ชาวเชียงใหม่เชิญร่วมทำบุญใหญ่ กับโครงการดี ๆ อย่าง 'โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๒' เชิญชวนร่วมอุปสมบท พระ-เณร ฟรี!! โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีไฮไลท์ของงานคือ ความยิ่งใหญ่สุดอลังการของขบวนแห่ลูกแก้ว ช้าง ม้า จัดเต็มรูปแบบ ที่มีขบวนแห่ยาวเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เริ่มขบวนแห่ลูกแก้วจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และจากหน้าห้าง MAYA ไปตามถนนวัฒนธรรมสู่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีของงานในครั้งนี้ ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ และเพื่อความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้คนที่ไปร่วมงาน ทาง SKYMED ได้ตั้งเต้นท์ แจกหน้ากากอนามัยฟรีหลายจุด ร่วมกับ อสม. สาธารณสุขจังวัด มีเต้นท์คัดกรอง และสแกนผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด งานนี้ชาวเชียงใหม่หรือใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ห้ามพลาด!!

สำหรับงานครั้งนี้ได้ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ วุฒิสาร พนารี นายก สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ-พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จำนวน 69 รูป ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงมีฉันทามติให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ กับ โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๒ อีกทั้งยัง สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทยของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบโบราณ ให้ดำรงอยู่สืบไป โดยในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 06.30 น. ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 08.00 น.

โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ขอขมาลาบวชและปลงผม ณ วัดเจ็ดยอด

- วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 06.30 น. พิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และขบวนแห่ลูกแก้ว เริ่มจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงวัดเจ็ดยอด และ 16.00 น. ทำขวัญนาคที่วัดเจ็ดยอด

- วันที่ 16 ธันวาคม เวลา 08.30 น. พิธีบรรพชาที่วัดเจ็ดยอด และบ่ายอุปสมบท 4 พระอาราม คือ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดร่ำเปิง

- วันที่ 17 ธันวาคม เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่บริเวณถนนวัฒนธรรมวัดเจ็ดยอด

เริ่มตั้งแต่หน้าห้าง MAYA ถึงวัดเจ็ดยอด ทั้งนี้ทั้งพระและเณร หลังจากอุปสมบท และบรรพชา แล้วจะไปอยู่อบรมวิปัสสนากรรมฐานแบบเคร่ง ที่วัดพระธาติศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจนจบ

ไม่มีความคิดเห็น